Bild: Charlotte Strömberg Eliasson

Uttryck och möten i kulturbygd

17 december, 2020
  • Ny i Sverige

Uttryck och möten i kulturbygd var ett projekt som vände sig till föräldraledig asylsökande. Tanken med projektet var att underlätta etablering och stödja språkinlärning genom att arbeta med lokal historia och kulturarv.

Familjecentralen och Lessebo kommun beviljades i samverkan med Sensus Östra Götaland medel från Länsstyrelsen 2019. Bidragen lämnades till verksamheter som syftade till att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning och ge socialt stöd till ensamkommande barn. Syftet med vårt projekt var att arbeta med lokal historia, kulturarv och att utifrån tesen ”gräv där du står” skapa en känsla för Sverige och den nya ort som man kommit till. Tanken är att om man förstår sin nya miljö och kan relatera till den kontext man finns i, är det lättare att komma in i samhället.

Verksamheten riktade sig till föräldraledig asylsökande och genomfördes tillsammans med ledaren och konstnären Anna Wessman, språklärare och anställd på Familjecentralen i Lessebo. Gruppen samtalade exempelvis om anknytning, samhället nu och då och jämställdhet. Samtalen varvades med skapande uttryck. Bland annat fanns Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna som en röd tråd genom träffarna.

Deltagarnas intresse för djur och natur medförde att träffarna fokuserade på skogen och dess hälsofrämjande möjligheter. När Lessebo bruk firade 350 år fick de besök av kungaparet. Deltagarna var på plats, vilket senare ledde till ett samtal om den svenska monarkins historia. Samtalet kompletterades med kreativt skapande, då gruppen tillverkade kungakronor som sedan ställdes ut på Lessebos bibliotek. I samband med utställningen gjordes ett studiebesök till biblioteket, för att titta på de verk man skapat, men också för att prata om bibliotekets roll i samhället.

Vid ett besök på Lessebo hembygdsmuseum samtalade gruppen om livet i dåtidens Sverige, nutidens Sverige och deltagarnas respektive hemland. Vissa av verktygen som visades upp kändes igen av deltagarna – de hade använt liknande verktyg för att bruka mark eller dylikt i sina hemländer. Under ett studiebesök till Klasatorpet, där Utvandrarna spelades in, fick deltagarna ta del av fler historier om hur det svenska samhället såg ut för länge sedan. Historien om Blenda och kvinnors rättigheter inspirerade till att vid nästa tillfälle bjuda in kvinnojouren Blenda att delta i projektet. Detta satte pandemin stopp för och på grund av pandemin kunde inte projektet fullföljas fullt ut. En metodbok kommer publiceras om projektet under 2021.