Bild: Torsten Sundberg

Utbildningsdag för körledare i Linköping

20 mars, 2024
  • Musik – Körsång

Under en heldag i februari samlades körledare i Linköping för utbildning och nätverkande, med syfte att fördjupa sin expertis och bidra till en rikare körkultur.

I hjärtat av Linköping, inom de välkomnande väggarna i Domkyrkans församlingshem, samlades körledare från olika delar av landet för en speciell utbildningsdag den 3 februari 2024. Arrangemanget, som var ett samarbete mellan Sensus studieförbund och Svenska kyrkan, fokuserade på att fördjupa deltagarnas kunskaper inom körledning. Ingrid Haking Raaby, en erfaren sångare och körledare, ledde dagen med sin expertis.

Deltagarna erbjöds en omfattande kurs som täckte allt från hur man utvecklar körsångare till effektiva metoder för uppvärmning och avslappning. Kursen innehöll även praktiska moment som fokuserade på körandning, artikulation samt textlig och musikalisk frasering. Ett viktigt inslag var det studiematerial som delades ut, vilket syftar till att stödja deltagarnas fortsatta utveckling efter kursens slut.

Ett centralt moment under dagen var möjligheten för deltagarna att utbyta erfarenheter och idéer med varandra. Denna interaktion bidrog till att skapa en plattform för nätverkande och gemensamt lärande i en stöttande atmosfär. Genom att dela med sig av sina tankar och insikter med andra i samma yrkesroll, kunde deltagarna få en djupare förståelse för körledarskapets utmaningar och möjligheter.

Dagen i Linköping blev en värdefull mötesplats för körledare som önskar att växa i sitt yrke och bidra till en rikare körkultur i Sverige.