Utbildning för ukrainska deltagare

26 maj, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Sensus region Stockholm-Gotland har sedan februari en pågående längre utbildning för ukrainska flyktingar, CARE of Folkbildningen.

Utbildningen, som pågår i sex månader och avslutas i augusti, finansieras av Europeiska socialfonden. Satsningen genomförs även i andra regioner och studieförbund runt om i Sverige.

I Stockholm är det i nuläget ett 60-tal deltagare både i Medborgarhuset på Södermalm och i Täby kompetenscentrums lokaler. Den stora majoriteten är kvinnor, som trots fruktansvärda omständigheter förmår att komma till Sensus och vara positiva och motiverade för lärande.


Fokus i CARE ligger på individuell kartläggning, träning i svenska språket, kunskaper kring svensk arbetsmarknad, skrivande av CV och intervjuträning. Målsättningen är att deltagarna ska komma närmare arbete och studier.

Inom ramen för CARE erbjuds även sociala aktiviteter som exempelvis de mycket uppskattade besöken på Forsgrénska badet och fikastunderna tillsammans med lärarna. Ytterligare en uppskattad komponent är volontärgruppen Medpratarna, som på fredagsförmiddagar har språkcafé med ukrainska deltagare.


Regionen har hittat kompetenta lärare till denna satsning. Den ukrainska läraren Larissa bär en stor del av CARE själv. Larissa fick pris som ”Årets folkbildare” detta år av Stockholms stad och en del av motiveringen var: Hon har en unik förmåga att skapa en god stämning, trygghet i gruppen, förenat med lust och lärande.

Utanför hennes dörr kan en förbipasserande höra hur hela gruppen skrålar ”Det gör ont” av Lena PH.

– En fantastisk låt att lära sig svenska på, säger Larissa. Jag lär inte bara ut ett språk utan hjälper människor att förstå både varandra, kulturen och sammanhanget. På Sensus får jag en möjlighet att fortsätta att arbeta både som tolk och lärare. Och ta del av den unika svenska folkbildningen Det är ett fantastiskt arbete jag har.

Parallellt med CARE erbjuds deltagarna även en fördjupningsdel med fokus på arbete och studier. Denna fördjupningsdel finansieras av Stockholms stads kulturförvaltning. Här får deltagarna i workshops och mindre grupper ännu djupare kunskaper om arbetsmarknad och arbetsrättigheter, personlig coachning och stöd att hitta vägar framåt. Anitha Kiianlinna, med sin professionalitet, erfarenhet och inte minst lust att lära ut, är projektets ankare.

Fördjupningsdelen pågår till slutet av september 2023.