Bild: Irina Bavina

Ukrainska kulturarbetare hittar hopp och gemenskap i Sverige

8 december, 2023
  • Kultur och skapande
  • Ny i Sverige
  • Språk

Sensus stöttar ukrainska kvinnor, som tvingats att lämna sina hem på grund av krig, i deras fortsatta konstnärliga arbete i Sverige. Vi tar en närmare titt på projektet "Kulturarbete i Sverige", dess syfte och effekter, samt delar berättelser från deltagarna om hur dessa erfarenheter har förändrat deras syn på framtiden och gett dem nytt hopp.

Sedan våren 2022 har Sensus blivit en viktig mötesplats för ukrainska kvinnor som tvingats lämna sina hem på grund av kriget i Ukraina. Genom en rad olika verksamheter, och med stöd från erfarna ledare och folkbildningsmetoder, har vi på Sensus kunnat erbjuda dessa kvinnor en plats för att lära sig mer om det svenska samhället, dess historia och arbetslivet inom kulturvärlden.

Ett av våra initiativ är projektet "Kulturarbete i Sverige". Syftet med detta projekt är att stärka de ukrainska kulturarbetarnas möjligheter att fortsätta med sitt konstnärskap i Sverige. Genom projektet får deltagarna inblick i hur politiken, lagarna och kulturen samspelar i det demokratiska samhället. De får lära sig om förutsättningarna för att arbeta med kultur i Sverige, samt tillgång till nya arenor, nätverk och handledning från erfarna kulturarbetare.

Folkbildning är en central del av projektet, där deltagarna får möjlighet att delta i kurstillfällen, teaterbesök och studiebesök på kulturinstitutioner. De får också möjlighet till kollegialt utbyte och handledning.

Deltagarna möter personliga, kvinnliga handledare inom sina kulturområden för att hitta en kollegialitet och att återfå kontakten med sin yrkesidentitet. Vid projektets slut, i december 2023, förväntas den konstnärliga processen vara i full gång och kontakten med handledare vara etablerad.

Verksamhetsutvecklare Susanne Lotzke och Helena Klint fick möjlighet att träffa gruppen under det sista kurstillfället och ta del av deltagarnas och ledarens utvärdering och tankar inför framtiden. Ledaren Kent R Andersson möter varje deltagare och skapar ett samtalsklimat som är öppet, tillåtande och humoristiskt samtidigt som innehållet är djupt och existentiellt.

Kulturarbete-3
Ledaren Kent R Andersson i samtal med en deltagare.

En av deltagarna i projektet är Irina Bavina, en fotograf och regissör. Hon berättar om vad projektet har betytt för henne och visar en bild som hon skapat utifrån temat "resa". Bilden visar en ung kvinna som sitter på golvet i en dusch. På väggen har hon med plåster satt upp en akvarell med havet och horisonten som motiv. Hon sitter framåtböjd och har på sig tjocka, varma sockar. På golvet står en liten modellsegelbåt med blåa vimplar. Vi tittar på bilden tillsammans och kursdeltagarna får komma med sin egen tolkning. Tolkningarna vävs ihop med deras egna berättelser. Samtalet handlar om drömmar, sorg, krig, flykt, hopp, frustration och livskraft. "En resa är också läkande" och "Om du vågar drömma och tror på drömmen är chansen stor att den slår in" är några citat från samtalet kring bilden.

Projektet "Kulturarbete i Sverige" har fungerat som en bro mellan kulturarbetare från Ukraina och Sverige. Det har bidragit till att stärka deltagarnas tro och förmåga att ta kontakt med konstnärliga ledare och arbetsgivare. Deltagarna beskriver att de fått ett hopp om att det finns möjligheter till kulturarbete i Sverige. En deltagare säger: "Nu ser jag på min framtid på ett helt annat sätt."

Kulturarbete-4
Deltagarna i projektet "Kulturarbete i Sverige".

Efter avslutat projekt kommer deltagarna fortsätta hålla kontakten med varandra, skapa studiecirklar, träffa sina handledare och höra av sig till Kent med frågor och önskan om hjälp. Framför allt finns en tro på att framtiden kan blir ljusare. Det finns möjligheter att skapa konst och berättelser som behövs i en polariserad värld!