Bild: Daniel Petren

Uddevalla har fått en kvinnokarta

26 oktober, 2021
  • Historia
  • Demokrati och rättigheter

Det som de flesta kartor har gemensamt är att det är männens historia som avspeglas. Det vill DEA-föreningen för Kvinnohistoriskt museum ändra på och tillsammans med Sensus och Bohusläns museum har de nu släppt Uddevalla kvinnokarta.

Uddevalla kvinnokarta lyfter fram historiska kvinnor i Uddevalla inom olika områden: rösträttskämpar, politiker, konstnärer, författare, äventyrare, egenföretagare och idrottare från år 1850 och framåt. Kartan visar platser med koppling till dessa kvinnor. DEA-föreningen har tagit fram kvinnokartor i flera svenska städer och nu var det Uddevallas tur. DEA-föreningens ordförande Kerstin Åkare flyttade från Stockholm till Uddevalla för några år sedan och insåg att då att det saknades en kvinnokarta i staden. Arbetet påbörjades och i ett och ett halvt år har en grupp kvinnor träffats i Sensus lokaler i Uddevalla och arbetat fram kartan.

Uddevalla kvinnokarta

– Vi samlades och brainstormade vilka historiska kvinnor i Uddevalla vi känner till. Sedan har vi under arbetets gång hittat flera kvinnor som varit aktiva i rösträttsrörelsen, pionjärer inom sina specialområden, och alldeles vanliga kvinnor som levt och verkat i Uddevalla. Något som var lite oväntat var att rösträttsrörelsen var så oerhört stark i Uddevalla, berättar Kerstin Åkare.

Festligt släpp av kartan

Uddevalla kvinnokarta släpptes i september 2021 i samband med invigningen av Maria Lundbäcks plats i Uddevalla. Maria Lundbäck var verksam som fotograf i Uddevalla från 1880-talet och aktiv i kampen för kvinnlig rösträtt. Under dagen arrangerades även stadsvandringar (rösträttspromenader) i Uddevalla utifrån kartan.

– Eftersom vi fick möjlighet att släppa kartan i samband med invigningen blev det extra festligt. Vi presenterade oss och berättade om vårt arbete med kartan. Sedan höll vi upp en broderad duk, för att symbolisera kvinnokraften, och släppte kartan på den. Det gjorde att släppet både blev symboliskt och fysiskt, säger Kerstin Åkare.

Sensus har varit ett bra stöd för gruppen och har, förutom att organisera studiecirkeln, också stått till förfogande med lokal och bistått i tryckningen av kartan.

Invigningen av Maria Lundbäcks plats i Uddevalla

Invigning av Maria Lundbäcks plats i Uddevalla. Foto: Daniel Petren.


Bohusläns museum – en tillgång

Även samarbetet med Bohusläns museum har varit väldigt viktigt och gjorde att gruppen fick tillgång till information som annars hade varit svår att få tag på. Jienny Gillerstedt är utställnings- och programansvarig på Bohusläns museum och var med i arbetet med kartan under hela perioden.
– Det var väldigt bra att Jienny kunde förse vår studiecirkel med material från museets arkiv. Det hade blivit en helt annan karta om inte hon varit med, säger Kerstin.

Jenny har arbetat med utställningen MOD på Bohusläns museum som berättar om den kvinnliga rösträttskampen i Sverige och lyfter fram flera modiga människor som engagerade sig i rösträttskampen. När Sensus hörde av sig och frågade om museet ville vara med och ta fram en kvinnokarta i Uddevalla nappade de direkt.

– Syftet med projektet MOD har varit synliggöra vår lokala kvinnohistoria. När vi fick frågan att vara med och bidra till Uddevalla kvinnokarta såg vi att det var en fantastisk möjlighet att samverka och skapa en produkt som kunde tillgängliggöra de personerna vi forskat fram, men också att tillsammans med gruppen hitta fler, berättar Jenny Gillerstedt.

Bohusläns museum säljer kartan i sin butik och alla pengar som kommer in går till nytryck. Kartan kommer även användas i museets arbete, exempel till stadsvandringar för skolklasser och för allmänheten.


Fler kvinnokartor på gång

Idag finns det kvinnokartor ibland annat Stockholm, Göteborg, Lidköping, Sundsvall, Kalmar, Gotland, Malmö och Varberg. Och fler kartor är på gång runt om i landet, i till exempel Ljungskile har arbetet med en karta nyligen påbörjats, eftersom man under arbetet med Uddevalla kvinnokarta hittade många intressanta kvinnor från just Ljungskile.

– Historieskrivningen generellt osynliggör kvinnornas medverkan i samhällets utveckling. Därför behöver vi fler kvinnokartor, avslutar Kerstin Åkare.