Tre antidiskrimineringsbyråer i Sensus Svealand

12 januari, 2022
  • Demokrati och rättigheter

Team Antidiskriminering arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning om diskriminering samt utbildar och opinionsbildar också i frågor som rör diskriminering och lika rättigheter. Teamet har under året stöttat regionens interna arbete med aktiva åtgärder genom processledning och genom att ta fram föreläsare om diskriminering kopplat till HBTQI och funktionsnedsättning.

I samarbete med andra antidiskrimineringsbyråer har teamet också arbetat med en gemensam utbildningsserie på Youtube med seminarier och en gemensam informationsfilm som har fått stor spridning.

Nedan presenteras ett exempel från respektive byrå från året som gått:

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala – ADU
Antidiskrimineringspodden är en podd skapad av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU. I podden pratar vi om allt från vad en diskriminering är till vad en antidiskrimineringsbyrå gör. Vi undersöker lagen och hur den kan tolkas samt reflekterar över lagens luckor. Podden är också en plats för tips och erfarenheter av att arbeta aktivt mot diskriminering. Under 2021 har vi planerat, producerat och lanserat tre avsnitt och fortsätter arbetet under 2022.

Diskrimineringsbyrån Gävleborg – DG
"Under samma regnbåge" var parollen då Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) arrangerade världspremiär för Loos Pride i Hälsinglands skogar i samband med Loosveckan sommaren 2021. Under veckan arrangerade DG sex olika arrangemang. Veckan var varm och solig, vilket lockade såväl bofasta som besökare till den inledande vernissagen där 42 konstalster av eleverna vid Loos skola och förskola visades upp, på temat "Loos Pride - Under samma regnbåge". Vinnarbilden blev också logotyp för festligheterna och syntes på såväl tröjor som flaggor.

Regnbågsloppet lockade många löpsugna - och en häst - runt en svettig skogsbana. Här var alla vinnare! Sagostund, dans och barnyoga för de yngre (med vidhängande föräldrar), samt en kanotprideparad på Fågelsjön och Tyckeln blev snabbt fullbokad. I värmeböljan svettades många framför scenen till pumpande schlagers, och artister bjöd på musik i regnbågens färger, följt av brandtal mot åldersdiskriminering av Barbro Westerholm, riksdagsledamot. Veckan avslutades med friluftsgudstjänsten "Under samma regnbåge" med samtal om HBTQI+ och könsöverskridande identitet.

Rättighetscentrum Dalarna – RD
Rättighetscentrum Dalarna arbetade med ett länsomfattande teaterprojekt riktat till samtliga gymnasieskolor i Dalarna under 2021 - teaterföreställningen ”Hatets Röst” - en föreställning om nazism. Pjäsen sattes ursprungligen upp 2020 på Fryshuset i Stockholm och manuset har skrivits om för detta projekt. ”Hatets röst” är skriven i samarbete med Exit, en organisation som finns till för människor som vill få hjälp att lämna nationalsocialistiska rörelser. Genom samarbetet erhålls en verklig inblick i dessa människors tankar och agerande. Syftet med pjäsen är att förebygga våldsbejakande extremism, rasism och nazism.

Vår plan var från första mötet med regissören Caroline Rendahl under 2020 att genomföra föreställningen fysiskt på samtliga gymnasieskolor i Dalarnas län under året 2021. Men pandemin drabbade samhället och vi fick lov att tänka om. Det resulterade i en omställning och att föreställningen digitaliserades – med ekonomiskt stöd från Palmefonden, Kulturrådet och Region Dalarna. Vi lade ut filmen på Vimeo med en länk som lärare och skolchefer har kunnat tanka ner under hösten 2021 för att sända teaterföreställningen direkt i klassrummet. Till stöd har vi delat med oss av en studiehandledning. Ett både roligt och omfattande projekt, som gett oss goda kontakter inför antidiskrimineringsarbetet 2022 med gymnasieskolorna i Dalarna.