Surfkurs minskar det digitala utanförskapet

9 februari, 2022
  • Data och IT
  • Demokrati och rättigheter

Närmare 6% av svenskarna lever i ett digitalt utanförskap, vilket betyder att de sällan eller aldrig använder internet. ”Från utsatt till insatt” är ett demokratiprojekt med syfte att minska det stora digitala utanförskapet i samhället.

Sensus i Stockholm driver projektet Från utsatt till insatt, en utbildning i hur det digitala samhället fungerar.

”Vi lär ut de mest grundläggande sakerna som att mejla, Bank-ID, att använda google, Zoom och andra digitala tjänster. Vi anpassar oss mycket efter deltagarnas behov och önskemål” berättar Anders Romare, projektledare för Från utsatt till insatt .

Kursledarna åker ut till föreningslokaler eller dagliga verksamheter med Ipads och håller kostnadsfria kurser för små grupper. Projektet är sponsrat av Post och telestyrelsen och syftet är att öka den digitala kompetensen för äldre, nyanlända och personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

”Kurserna blir fort fullbokade och deltagarna har väldigt roligt tillsammans”, avslutar Anders Romare.

Information

För mer information om projektet kontakta:
Ander Romare, anders.romare@sensus.se