Suicidpreventiva dagen i Göteborg

2 oktober, 2023
  • Livsfrågor

Suicidpreventiva dagen den 10 september 2023 inleddes med en digital föreläsning i psykisk livräddning. Föreläste gjorde Linda Flood från SPIV, Suicidprevention i Väst.

Föreläsningen var kostnadsfri och berättade om hur vi kan vara ett medmänskligt stöd till någon som inte mår bra och har tappat livsviljan. Linda berättade också om hur det går att se om läget är akut och hur man gör för att hjälpa någon vidare. Föreläsningen var öppen för allmänhet i hela landet och nådde 87 personer.

Från klockan tolv och framåt var det liv och rörelse på domkyrkoplan, där volontärer från Kyrkans SOS, SPIV och SPES mötte upp allmänheten och bjöd in till samtal och fika. Klockan 16 inleddes programmet i domkyrkan med en klockringning. Det blev sång och musik av David Urwitz, som varvades med texter som berör, väcker tankar och igenkänning.

Programmet avslutades med ljuständning, psalm och avslutande ord av prästen Maria Bergius, samt sången "Om du inte stått där" av och med David Urwitz.