Bild: Scandinav bildbyrå

Suicidpreventiva dagen 2021 i Göteborg

10 september, 2021
  • Samtal om livet

Under den Internationella suicidpreventiva dagen den 10 september arrangerades det tre ljusceremonier med berättelser och musik i Göteborgs Domkyrka.

Programmet genomfördes vid tre olika tider i Göteborgs Domkyrka för att undvika trängsel i kyrkan på grund av restriktionerna som rådde.

Ljusceremonin inleddes med instrumental musik och några ord från Bo Erlandsson från Kyrkans SOS som berättade om programmet, vilket åtföljdes av en klockringning.

Därefter lyssnade vi till berättelser av bland andra Kamilla Börjesson, Bo Erlandsson och Maria Bergius, präst i Göteborgs Domkyrka. Mellan berättelserna spelades musik av Kamilla Börjesson (sång), Camilla Voigt (piano) och Jonas Franke-Blom (cello).

Programmet avslutades med att alla som ville och orkade sjöng med i psalm 798 "Som liljan på sin äng", ett tack från Bo Erlandsson och ljuständning till instrumental musik.


Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner,
går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll.
Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår
och vad som sås i ringhet här du ger sin blomning där.

(Ur psalm 798)

På Domkyrkoplan fanns det under eftermiddagen möjlighet att pärla armband, svara på quiz, samtala och bidra vid en hoppingivande vägg då "Hopp genom handling" var årets tema från WHO.

Medverkande organisationer var: Kyrkans SOS, Mind, Sjukhuskyrkan, SPES, SPIV, Suicide Zero, Svenska kyrkan, Göteborgs Domkyrkoförsamling och Sensus i samverkan med Västra Götalandsregionen och med stöd av Göteborgs Stift.