Studiecirkel om existentiell hälsa gav plats för djupa samtal om livets utmaningar

11 januari, 2024
  • Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
  • Samtal om livet
  • Hållbar utveckling

Under året har Sensus i samarbete med Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland arrangerat en ny studiecirkel om existentiell hälsa. Deltagarna har utgått från boken Hela livet av Anders Rosengren och det studiematerial som Sensus tagit fram för detta.

– Vi har haft fantastiska diskussioner och flera deltagare har delat med sig av sina svårigheter i livet som pågår. Det är med ödmjukt hjärta man tar del av dessa tillfällen och tar det som en gåva att någon törs dela med sig av livets tuffa prövningar, berättar studiecirkelledaren Monica du Rietz.

– Det har varit stimulerande att hålla i denna cirkel och till nästa höst kommer vi nog att dra igång i någon form igen, säger hon.

Syftet med cirkeln har varit att prata om hälsa ur ett helhetsperspektiv. Att begreppet inte bara handlar om hälsoråd om kost och träning, utan också lyfter in teman som hur vi upplever ensamhet, acceptans och åldrande.

Hela livet – en bok om existentiell hälsa

Sensus samarbetar med Göteborgs universitet och författaren, läkaren och professorn Anders Rosengren. Vi har tagit fram ett studiematerial som vill vara till hjälp i studiecirkeln för samtal om det livsviktiga.

Läs mer om studiematerialet här.