Stöd i strejktider – Sensus anordnar föreläsningar för Vårdförbundets medlemmar

2 juli, 2024
  • Demokrati och rättigheter

I slutet av juni nådde Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en överenskommelse som satte punkt för den pågående strejken. Under strejkperioden stod Sensus vid Vårdförbundets sida genom att anordna en serie föreläsningar för dess strejkande medlemmar.

Evenemangen, som hölls i Göteborg men även streamades till närliggande orter, blev en plattform för kunskapsutbyte och stöd under denna turbulenta tid. Föreläsningarna spände över ämnen från arbetsrättsliga frågor till personlig utveckling och genomfördes utan kostnad tack vare föreläsarnas solidariska bidrag.

Programmet inkluderade föreläsningar som "Diskrimineringslagen och normer" av Annika Lindström från Antidiskrimineringsbyrån, "Från härskartekniker till bekräftartekniker" av Marcus Gustavsson, ”Yttrandefrihet och kritikrätt för offentlig- och privatanställda” av Friedrich Heger, "Högkänslighet i arbetslivet" av Alexandra Nagorka.

TCO Göteborg representerades av Helena Hellashjärta Magnusson från Vision och Mattias Jönsson och Emilie Risberg från Polisförbundet. Deras aktuella ämne var hot och våld mot offentliga tjänstemän. Volontärbyråns Elin Hansson talade om ideellt engagemang och civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Kent R Andersson höll både en föreläsning om retorik och en workshop för en mindre grupp i argumentationsteknik.

Strejkande medlemmar Vårdförbundet

Utöver de mer traditionella föreläsningarna anordnades även stadsvandringar i Lindholmen samt sessioner om ideellt engagemang och retorik. Föreläsningsserien blev en viktig samlingspunkt och stöd för många av de strejkande medlemmarna.

Denna insats från Sensus studieförbund illustrerar vikten av samarbete och stöd inom fackliga rörelser och hur kunskap och solidaritet kan gå hand i hand för att stärka arbetstagares position under utmanande förhållanden.