Stärkt samarbete med KFUM

13 augusti, 2019
  • Friluftsliv

Under de senare åren har samarbetet med Sensus tredje största medlemsorganisation, KFUM, gått stadigt framåt. Detta har delvis skett på nationell nivå genom den interna Sensus X-gruppen KFUM, där förutom Sensusmedarbetare, även medarbetare och ideella från KFUM samlats för att stärka relationen framåt.

I Sensus Östra Götaland har samarbetet under året intensifierats med KFUM Brevik, KFUM Norrköping och KFUM Jönköping.

Under 2019 var ett stort fokus att skapa en bra ledarutbildning för KFUM Norrköpings ledare på Stadium Sportscamp och att göra det tillsammans med lägerledarna på KFUM Brevik. Sensus gick samman med SISU – idrottsutbildarna och möjliggjorde en ledarutbildningshelg.

37 ledare från Stadium Sportscamp och 42 ledare från KFUM Brevik deltog. Sensus bidrog bland annat med föreläsningar i barnkonsekvensanalys. Detta blev mycket uppskattat och kommer leva vidare som koncept kommande år.

En liknande process startades också med KFUM Jönköping, där Sensus bidrog i planering och med föreläsare.

En annan insats under året har varit att hjälpa KFUM Norrköping att starta upp en utbildningsgrupp där tjänstemän, styrelseledamöter och andra utbildningsintresserade ideella ingår. Sensus och SISU – idrottsutbildarna tog en mycket aktiv roll i det inledande arbetet och Sensus har även bidragit med processledning. Utbildningsgruppen har under året skapat en utbildningsplan för föreningen och genomfört flera kurser och föreläsningar.