Bild: iStock

Språkcirklar i samiska tillsammans med Orrestaare Saemien sibrie

15 december, 2021
  • Föreningsutveckling
  • Språk

Sensus samarbetar med Örnsköldsviks sameförening – Orrestaare Saemien sibrie. Under hösten hölls bland annat cirklar i syd- och nordsamiska i Sensus lokaler i Örnsköldsvik. Deltagarna var till största delen ortsbor som på detta sätt fick lära sig sitt modersmål.

Under hösten 2021 höll Örnsköldsviks sameförening – Orrestaare Saemien sibrie cirklar i syd- och nordsamiska i Sensus lokaler i Örnsköldsvik. Språklärarna Elsy Labba från Jokkmokk och Laila Gunilla Wilks från Funäsdalen undervisade varsin grupp i de olika språken. Deltagarna var till största delen ortsbor som på detta sätt fick lära sig sitt modersmål. Lusten och glädjen i att lära sig tala samiska var stor. Man pratade och sjöng på samiska och intresset och engagemanget gick inte att ta miste på. Kursen i sydsamiska hölls under en helg och den i nordsamiska under två helger.

Samarbetet med Örnsköldsviks sameförening – Orrestaare Saemien sibrie startade i och med att föreningen kontaktade Sensus för att få stöd i att hålla sitt årsmöte som på grund av pandemin denna gång skulle genomföras digitalt. Förutom språkcirklarna har samarbetet även resulterat i cirklar i sameslöjd, som till exempel vävning, sömnad och täljning i trä.

Om Orrestaare saemien sibrie

Orrestaare saemien sibrie är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och bredda intresset för alla former av samiska kulturyttringar.

Föreningen bildades 2011 och vill med sin verksamhet främja, stärka och stödja den samiska kulturen genom att tillvarata och upprätthålla samiska traditioner.
Genom olika aktiviteter vill föreningen verka för vitalisering av den samiska kulturen i Ångermanland och i synnerhet i Örnsköldsviks kommun.

Läs mer om Orrestaare saemien sibries aktiviteter på föreningens Facebooksida.