Spädbarnsmassage och föräldraskap

24 november, 2023
  • Friskvård och hälsa

Under det gångna året har Sensus Karlstad arrangerat studiecirklar i spädbarnsmassage. Dessa cirklar har varit en mötesplats där föräldrar fått lära sig hur de med varsamma händer kan ge sitt barn en kärleksfull beröring. Med hjälp av spädbarnsmassage förstärks anknytningen och föräldrarna lär sig att läsa av sitt barns olika signaler och kommunikation.

Studiecirklarna har inte bara varit en plats för att lära sig spädbarnsmassage, utan även en plats för att diskutera föräldraskapets många aspekter. Vi har tillsammans reflekterat över både utmaningar och glädjeämnen som kommer med föräldraskapet, och delat med oss av våra egna erfarenheter. Vi har även diskuterat orsaker till stress och oro i föräldrarollen och utforskat olika sätt att hantera dessa känslor.

En av de mest uppskattade aspekterna av studiecirklarna har varit den lugna och avslappnade atmosfären. I denna trygga miljö har föräldrar haft möjlighet att knyta nya kontakter och dela sina erfarenheter. Många har uttryckt hur värdefullt det har varit att träffa andra i liknande situationer, vilket har bidragit till en känsla av gemenskap och förståelse.

Vi hoppas att våra studiecirklar i spädbarnsmassage kommer att fortsätta vara en källa till lärande, stöd och gemenskap för många fler föräldrar i framtiden.