SKUR Öst sjunger

22 december, 2023
  • Musik – Körsång
  • Tro och religion

Ungdomskörlägret i Madesjö blev en hyllad sammankomst som förenade unga sångare från de tre stiften Linköping, Växjö och Visby i en helg fylld av musik och samhörighet.

SKUR Öst anordnade ett ungdomskörläger i Madesjö, Nybro, den 27–29 januari 2023. Lägret var ett samarbete mellan de tre stiften Linköping, Växjö och Visby, samt deras respektive körförbund och sångförbund. Lägret riktade sig till sjungande ungdomar 13 år och uppåt, och körer i alla typer av besättningar och storlekar var välkomna. Lägret kostade 400 kr per person, och golvboende erbjöds i församlingshemmet och skolan. Lägret leddes av två erfarna körledare Annelie Eriksson och Sara Karinsdotter.

Lägret inleddes på fredagskvällen med en gemensam samling och uppvärmning. Under lördagen fick körsångarna öva på åtta olika sånger, som spände över olika genrer, språk och stilar. Sångerna var: Bruremarsj, I lift my eyes, Jesus är min fröjd och glädje, Eatnemen Vuelie, Gud är mysterium, Dona nobis pacem, Kärleken är stark och Gloria. På lördagskvällen hade lägret en festlig middag och en talangshow, där sångarna fick visa upp sina andra talanger. På söndagen avslutades lägret med en sångmedverkan i gudstjänsten i Madesjö kyrka, där lägrets repertoar framfördes inför en publik av församlingsbor och anhöriga.

Lägret var en stor succé, och sångarna fick en oförglömlig helg fylld av musik, gemenskap och glädje. Lägret fick mycket positiv feedback från såväl deltagare som ledare och arrangörer. Lägret bidrog till att stärka ungdomskörsången i de tre stiften, och skapa nya kontakter och nätverk mellan körsångarna. Lägret planeras att återkomma nästa år, med nya sånger, utmaningar och upplevelser.

Vad är SKUR?

SKUR (Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomsarbete Riks&Region) är namnet på förbundets landsomfattande storsatsning på ungdomskörer.  Målet är att tillföra näring till de lokala körerna och körsångarna i Svenska kyrkans församlingar och pastorat och få fler ungdomar att sjunga i kyrkans körer. Sverige blir rikare med sjungande ungdomar. Kyrkan blir rikare med sjungande ungdomar. Ungdomar blir rikare av att sjunga. Kören är en fantastisk plats för ungdomar att växa som människor, bli aktiva församlingsmedlemmar och i en del fall även hitta en framtida yrkesväg inom kyrkan. 

Läs mer om Sveriges Kyrkosångsförbund