Sensus XPERIENCE – Avgörande ögonblick

15 juni, 2023
  • Dans och teater

Tjugo nyfikna deltagare fick följa med på spännande och inspirerande resa både som publik och bakom kulisserna i projektet XPERIENCE, ett samarbete mellan Sensus och Scenkonst Västernorrland.

Under våren 2023 genomfördes den första pilotomgången av konceptet Sensus XPERIENCE i samarbete med Scenkonst Västernorrland. Deltagarna fick möjligheten att följa med på en utforskande resa kring teaterns många olika aspekter, såsom dess arbetsplatsmiljö, vad som sker bakom kulisserna, och vilka byggstenar som utgör grunden för en teaterföreställning. Slutligen fick de även uppleva en unik föreställning som var djupt rotad i Västernorrlands kultur och historia.


Sensus XPERIENCE är ett projekt som erbjudit deltagarna en möjlighet att komma närmare olika kulturyttringar på ett nytt, spännande och djupare plan. Vi vände oss både till ny och befintlig publik och målet var att öka delaktigheten i och kring kulturevenemang. Projektet riktade sig till personer i alla åldrar. 

Deltagaren fick under tre fysiska träffar bland annat närvara vid en repetition, delta i en rundtur på teaterkvarteret och träffade kostymör, rekvisitör och regissör. Vi den andra träffen fick de se den publika föreställningen Avgörande Ögonblick och som avslutning på träff tre blev det en återblick, utvärdering, reflektion och workshop med teaterchefen Kristoffer Berglund. Allt genomfördes på plats hos Teater Västernorrland.

Avgörande ögonblick

Föreställningen ”Avgörande ögonblick" är en hyllning till livets små och stora stunder, det roliga och tragiska, allt baserat på berättelser från människor i Västernorrland.”

I över ett år har Teater Västernorrland, i samarbete med Sveriges Radio P4 Västernorrland, samlat in spektakulära berättelser från hela länets befolkning. Nu kommer pjäsen baserad på de här avgörande ögonblicken.

Någon väntar i 48 år på sitt livs kärlek. Någon mobbas ut på arbetsplatsen av sin egen chef. En annan överlever Estonia. Någon får ett fiskedrag i sitt öga. En annans hjärta stannar hela tiden. Det blir roligt, varmt och gripande när skådespelarna kommer publiken in på livet.

Vi hade det otroligt kul under denna kurs, lovorden var många och deltagarna var mellan åldrarna 16 - 70 år.

Röster från deltagarna

Här är några kommentarer från deltagarna:

”Hade inga förväntningar på kursen, utan tyckte att det lät intressant o spännande. Efter avslutad kurs, så kändes det: "Är det redan slut"! Jag blev mycket nyfiken, inspirerad och glad av denna kurs. Jag tänker fortfarande på kursen, den gjorde intryck på mig. Livets alla faser fanns med i den. Jag skulle kunna gå ännu en gång, se om den. Skulle säkert väcka ännu mer i mig! Stort TACK, för att jag fick vara en del i kursen!”

Mycket intressant! Väcker mitt teaterintresse till liv, som jag hade glömt hur det var efter pandemin. Tusen tack till er alla engagerade ledare! Att mötas av detta engagemang gör det lätt att sprida till andra människor i ens bekantskapskrets.

”Superspännande upplägg. Många bra möten och samtal med både deltagare och proffs vi mött under kursens gång. Fördjupande kunskap. Lyx att träffa teaterchef, scenograf, regissör med flera!”

Vad är Sensus Xperience?


Själva konceptet Xperience är en möjlighet att få mer kunskap om och en större upplevelse kring kultur. Det kan handla om att fördjupa sig i en bok som ligger till grund för en teaterföreställning, för att sedan gå på en repetition av på teatern.

Det kan ges möjlighet att se lokaler kring verksamheterna och träffa de som jobbar professionellt kring till exempel teater eller musik. Det kan innebära ett besök hos en regissör eller en inblick i hur man jobbar med kostymer och rekvisita kring en teaterföreställning? Vad gör en dirigent? Var och hur repeterar en violinist etc?


Deltagarna får både se en föreställning och öka sin förståelse kring hela produktionen och grundmaterialet, en spännande inblick i en kulturell värld man vanligtvis endast ser från det publika hållet som åskådare. Deltagaren får alltid en fördjupad upplevelse, som till exempel en repetition eller en rundvandring, och en skarp föreställning i Xperience.


Kulturupplevelsen skall förstärkas genom Xperience och detta innebär fler deltagare lockas till nya kulturevenemang i framtiden. Genom projektet ökar Sensus och Scenkonst Västernorrland delaktigheten i kulturlivet på flera plan, vilket i sin tur också har hälsofrämjande effekter.
Att öka intresset på detta vis kan dels inspirera framtida arrangörer och kulturarbetare, men framförallt bidra till att fler besökare blir delaktiga i kulturlivet i stort. 


Vi vill samtidigt också sänka trösklarna för teater och kammarmusik som ofta ses som finkultur.

I framtiden kan andra kulturyttringar ingå i Sensus Xperience, som opera, filmkonst, jazzmusik etc, möjligheterna är stora där samarbeten och intresse finns, framförallt där det finns en publik som kan lyftas och berikas.