Sensus stöttar musiklivet!

11 november, 2019
  • Musik – Band och artister

Våra musiker trivs hos Sensus, vad beror det på? Vi tror att det är vårt konsultativa arbetssätt där vi är lyhörda för deltagarnas önskemål och vad de vill. Vi jobbar nära verksamheten och vet att alla inte vill ha samma sak. Medarbetarnas kompetens är en viktig pusselbit i detta utvecklingsarbete.

Sensus Norrlands musikverksamhet är en stor del av vår totala verksamhet och är stor i framför allt Östersund, Sundsvall och Umeå med kringliggande kommuner. På dessa orter har vi musikhus, replokaler och inspelningsstudios, både egna och i samarbete med deltagare och kommuner. Vi gör många egna kulturarrangemang, ofta i nära samarbete med arrangörsföreningar och restauranger. Replokaler, studios och livearrangemang utgör grunden i verksamheten. Men vi jobbar med mycket mer. Våra medarbetare har en bred kompetens och erfarenhet som musiker, tekniker och arrangörer så att vi kan hjälpa våra deltagare till nästa steg nästan oavsett vad det gäller.

Hårda fakta från musikverksamheten 2019

Antal kulturarrangemang 214 st.

Antal musikhus 5 st.

Antal replokaler 52 st.

Antal studiecirkeltimmar 174 361 st.

Antal Inspelningsstudios 4 st.

Antal unika deltagare 1 655 st.

varav kvinnor 481 st. (29%)

Hårda fakta från musikverksamheten 2019

Antal kulturarrangemang 214 st.

Antal musikhus 5 st.

Antal replokaler 52 st.

Antal studiecirkeltimmar 174 361 st.

Antal Inspelningsstudios 4 st.

Antal unika deltagare 1 655 st.

varav kvinnor 481 st. (29%)