Bild: Lotta Backlund

Sensus och Stiftsgården Rättvik

10 januari, 2022
  • Friskvård och hälsa
  • Tro och religion
  • Hållbar utveckling

Den kursverksamheten vi haft tillsammans med Stiftsgården Rättvik har under 2021 till en viss del genomförts utifrån digitala plattformar.

Tack vare en snabb omställning till distansverksamhet kunde digitala verktyg anpassa och möjliggöra arrangemang som redan tidigare planerats till ett flertal målgrupper. På så vis kunde t.ex. föredrag hållas om Hållbar förvaltning (Unga är framtiden/ Ungas plats i kyrkan), lärtillfället Streaming från mobilen samt arrangemang om att arbeta för en Klimaträttvis värld.

Under 2021 har vi även kunnat se restriktioner lätta vilket har möjliggjort att t.ex. ungdomar haft möjlighet att träffas vid läger och sammankomster på Stiftsgården. Vissa tider har även en del andra fysiska coronasäkrade arrangemang kunnat genomföras. Här kan vi se tillbaka på en rad intressanta kurser som exempelvis: Psykisk hälsa bland barn och unga, Livsmedelshygien samt Trädvård. Utöver detta har t.ex. fortbildningsdagar för kyrkväktare m.fl. genomförts.