Bild: Fredrik Lundblad

Sensus i Almedalen - samtalet måste fortsätta

2 september, 2022
  • Samtal om livet
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbar utveckling

Efter två års pandemiuppehåll var Sensus åter på plats i Almedalen för att delta och bidra i det öppna demokratiska samtalet. Under veckan anordnade vi tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter flera seminarier, bjöd in till vår öppna mötesplats Sensus trädgård och lanserade Civilsamhällesarenan - en helt ny mötesplats för civilsamhället. En vecka som, när vi ser tillbaka, präglats av det fruktansvärda Almedalsmordet som skakade Sverige och påminde oss alla om att det inkluderande samtalet måste fortsätta.

Almedalsveckan är en av Sveriges viktigaste platser för det öppna demokratiska samtalet. Här möts en stor del av landets politiker, företagsledare, civilsamhällets aktörer och allmänheten för att delta i öppna seminarier och samtal.

Sensus har under flera år skapat mötesplatser och seminarier i Almedalen tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter. Nytt för i år var att vi bjöd in till Sensus trädgård, en öppen mötesplats i centrala Visby med plats för för mindre möten, samtal eller bara för att slå sig ner ner en stund. Fredrik Hedlund, förbundsrektor för Sensus studieförbund berättar:

Vi tror att mötesplatser är viktigare än någonsin. Sammanhang där människor kan samtala och låta olika erfarenheter och perspektiv möta varandra. Så skapas grunden för vår demokrati - och den måste vi alla erövra varje dag.

Sveriges Makalösa Föräldrar var en av organisationerna som besökte Sensus trädgård under Almedalen. De använde trädgården främst till att spela in intervjuer med politiker från de olika riksdagspartierna. I intervjuerna ville de få svar på frågor som är viktiga för organisationens medlemmar.

– Vi har ingen lokal under Almedalsveckan, och politikerna är där, så man behöver ha en plats dit de lätt kan komma om man vill träffa dem. Det har varit jättebra för oss att kunna vara i Sensus trädgård, berättar Christina Olsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar.

Under veckan arrangerade Sensus också flera välbesökta seminarier om ungas samhällsengagemang , åldersdiskriminering i arbetslivet och hur skolan kan nyansera bilden av hälsa tillsammans med Diskrimineringsbyrån Gävleborg, Rättighetscentrum Dalarna och Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.


Civilsamhällesarenan


Sensus del av Civilsamhällesarenan

Tillsammans med huvudarrangören Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, lanserade Sensus och nio av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer en ny arena för civilsamhället under Almedalsveckan. Civilsamhällesarenan syftar till att öka och fördjupa samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare.

– Civilsamhället är en av grundpelarna i vår demokrati och vi har länge talat om hur viktigt det är att öka samarbetet mellan civilsamhällets aktörer och offentlig sektor. Vi skapar en arena som stärker det demokratiska arbetet i tider då demokratin ifrågasätts, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör i ett pressmeddelande på MUCF:s webbplats.

Sammantaget besökte över 1000 personer Civilsamhällesarenan och hundratals tog del av våra seminarium digitalt. Sensus arrangerade under måndagens program seminariet Hej människa, hur mår du? Ett samtal om hopp, medmänsklighet, hållbarhet och mod i skuggan av pandemi, klimatkris och krig. Medverkade gjorde Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, Veronica Hermann, folkhälsostrateg i Region Gotland och doktorand vid Uppsala universitet, Ailin Abdullah, verksamhetsutvecklare, Muslim Aid Sverige, Christina Lloyd, PhD, leg. psykoterapeut, handledare, Institutet för unga och meningsskapande och Fredrik Hedlund, Moderator, förbundsrektor, Sensus.

SE SEMINARIET ONLINE

Hej människa, hur mår du?

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Almedalsmordet - en attack mot demokratins grund

Så hände det som inte fick hända.
Det obegripliga.

Ing-Marie Wieselgren, 64, arbetade som nationell samordnare för psykiatrifrågor hos Sveriges kommuner och regioner, SKR. Ing-Marie befann sig i Visby för att delta i det öppna samtal som gjort Almedalen världsunikt. Under onsdagen knivhöggs hon vid Donners plats utanför Civilsamhällesarenan mitt i Visby.

Mordet på Ing-Marie Wieselgren påverkar inte bara hennes anhöriga, eller oss som var på plats i Visby när det fruktansvärda hände. Almedalsmordet påverkar oss alla. Almedalsveckan är en symbol för det inkluderande samtalet, det som är hela demokratins ryggrad.

Ärkebiskop Antje Jackelén skriver om mordet på Ing-Marie Wieselgren i ett inlägg på Facebook:

En djup skugga har fallit över Almedalsveckan. Idag är himlen mörk och regndroppar blandar sig med chockens, skräckens, vredens och sorgens tårar. De senaste dagarnas blåa himmel och strålande solsken verkar höra till en annan värld. En värld där en 64-åring kvinna på väg från ett seminarium till ett annat inte kan mördas. [...] Låt os sörja, låt oss tala med varandra om de känslor som uppfyller oss och som ofta är motstridiga. [...] Låt oss också räta på ryggen och säga till varandra: ja, vi vill bevara vår mänsklighet och vår medmänsklighet. Vi vill arbeta för hälsa och för och med dem som lever i utsatthet. Vi vill vårda det fria samtalet och de goda möten. [...] Så att vi tillsammans bygger ett gott samhälle.

Det är viktigare än någonsin att det fria och inkluderande samtalet fortsätter.
I Visby och över hela landet.
Under Almedalsveckan och alla andra dagar på året.

Bilder

Almedalen 2022