Sensus fortsätter främja äldres digitala inkludering i projektet "Bli mer digital"

21 december, 2023
  • Digital delaktighet

Genom projektet "Bli mer digital" har Sensus med olika projektfinansiering sedan 2019 i Kronoberg och Kalmar län engagerat sig i att stödja äldre i att använda digital teknik för att bekämpa ofrivillig ensamhet och det digitala utanförskapet. Projektet har under 2023 till maj 2024 beviljats medel av Familjen Kamprads stiftelse och har på så sätt kunnat arbeta med att skapa en kontinuitet och kvalitet, förbättra materialet och starta ännu fler cirklar i hela Småland.

Under året har Sensus kunnat fortsätta med befintliga studiecirklar för "gamla" deltagare och startat nya. Totalt har 31 cirklar på 8 orter genomförts. Det har också anställts en samordnare och cirkelledare för att säkerställa kontinuitet och ett tillvaratagande av erfarenheter och lärdomar i projektet. Samtidigt har studiematerialet uppdaterats till att nu innehålla tre olika svårighetsnivåer. Målsättningen för projektet var att genomföra 20 studiecirklar, men förväntningarna överträffades med totalt 31 cirklar under året. Dessa cirklar har nått 130 unika deltagare. Deltagarna fortsätter ofta i cirklarna för att komma vidare och utveckla sina kunskaper.

Deltagarna lär tillsammans

Bli mer digital Studiematerial
Projektets studiematerial har uppdaterats till att nu innehålla tre olika svårighetsnivåer.

Efter att ha deltagit i cirklarna känner de äldre deltagarna sig generellt tryggare med vardagsteknik såsom parkeringsappar, att använda Swish och fotografera med mobilen. Det bekräftas av både utvärderingar och en film där deltagare och ledare delar sina positiva erfarenheter och ökade självförtroende.

En deltagare i Växjö som tillsammans med tre andra gått igenom grunderna i pekskärmar och smarta telefoner säger såhär:

Allt är svårt. Allt! Men vi lär oss tillsammans.

Den åsikten delar många. Deltagarna har ett behov av små grupper, mycket upprepningar och en lugn studiemiljö för att de ska känna sig trygga att utforska den nya tekniken. För det behöver Sensus duktiga ledare och har därför hållit i 4 digitala ledarutbildningar under året vilket resulterat i att 5 nya ledare är aktiva. Denna tillväxt stärker verksamheten och ökar vår möjlighet att nå ännu fler äldre i framtiden.

Tessan Nordeman är verksamhetsutvecklare på Sensus i Kalmar och är en av de som arbetar med projektet. Hon säger:

– Vi har lärt oss att engagemang, tålamod och ihärdighet är avgörande.

Julavslutning i en av studiecirklarna "Bli mer digital"
Julavslutning i en av studiecirklarna "Bli mer digital"

Bli mer digital fortsätter under 2024

Projektet kommer fortsätta till maj 2024 med finansiering från Kampradstiftelsen och sedan söker vi nya medel för att fortsatt kunna erbjuda denna möjlighet kostnadsfritt till deltagarna. Projektet lämnar efter sig resurser som studiematerial, filmer och erfarna medarbetare som kan stödja liknande initiativ inom Sensus i hela landet.

– Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot ett mer digitalt inkluderande samhälle och tackar alla deltagare, ledare och samarbetsparter för deras engagemang och stöd. Vi är stolta över att bidra till ett digitalt innanförskap och en vardag där alla kan delta! säger Tessan.

Ta del av deltagarnas berättelser