Bild: Fredrik Kadesjö

Scouter rustas för demokratijamboree

13 november, 2018
  • Föreningsutveckling

Vartannat år samlas scouter från hela Sverige för att delta i scouternas årsmöte, demokratijamboree. 2018 var det dags igen, denna gång i Karlstad.

Inför demokratijamboreen tog scouterna i Stockholm kontakt med Sensus Stockholm Gotland för att diskutera vad vi tillsammans kunde göra för att öka kompetensen kring hur ett årsmöte, och då specifikt scouternas demokratijamboree, går till.

Till varje demokratijamboree får varje lokal scoutkår skicka ett eller flera ombud som delegater för att tillsammans med scouter från resten av landet fatta beslut. Som naturligt är i en ungdomsrörelse är många av dem unga. 2018 var nära hälften av delegaterna på årsmötet där för första gången. Därför tog vi tillsammans med scouterna fram en kurs där personal från både scouterna och Sensus gick igenom hela processen som ett årsmöte är, specialanpassat för just scouter och scouternas demokratijamboree. Verksamhetsutvecklare från Sensus träffade utvecklingskonsulenter från scouterna för att detaljplanera och se hur kursen skulle läggas upp och vilka som var målgruppen.

När kursen sedan hölls var det i ett fullsatt rum på Sensus Stockholm. Där diskuterades motioner, propositioner, voteringar och ordningsfrågor och vad det egentligen betyder. Att lära sig alla de ord som används under ett årsmöte och vad de betyder är en av sakerna som är viktigt för att öka kunskapen för de som inte tidigare varit på ett årsmöte och samtidigt stärka dem i deras roll som delegater så att de vågar ta plats i ett fullsatt mötesrum med 2000 deltagare eller på påverkanstorget som scouterna använder under stor del av sina årsmöten.

Samma kurs gjordes sedan även som snabbkurser på plats kvällen före årsmötet, men då med personal från Sensus kontor runt om i landet.