Bild: Annika Heikkinen

Samverkan i Kista för att öka kunskap om diskriminering

15 december, 2021
  • Demokrati och rättigheter

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr samverkar med Kista Träff och Spånga-Kista församling för att öka kunskapen om diskriminering och möjligheten för boende i Kista som har utsatts för diskriminering att få stöd. Många känner inte till det skydd som diskrimineringslagen ger individer och att det finns möjlighet att helt kostnadsfritt få rådgivning och stöd av en antidiskrimineringsbyrå.

Antidiskrimineringsbyrån har under sommaren 2021 medverkat vid event på Kista torg tillsammans med ett flertal aktörer. Byrån har även funnits tillgänglig för information och rådgivning i både Kista Träff och Kista kyrka under hösten 2021.

Utbildningar i diskrimineringslagen har också genomförts – allt för att öka medvetenheten kring diskriminering.

Sensus studieförbund är huvudman för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr som arbetar med alla sju diskrimineringsgrunder. Till antidiskrimineringsbyrån kan du vända dig för att få rådgivning samt utbildning och information. Verksamheten finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.