Bild: Nathalie Malic/Scouterna

Samverkan – en framgångsfaktor

21 december, 2020
  • Föreningsutveckling

Scouternas demokratijamboree är en rolig och utvecklande mötesplats, fylld av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap. En del av demokratijamboreen är Scouternas stämma.

Demokratijamboreen samlar vanligtvis närmare tusen ombud och deltagare. Pandemin gjorde att förutsättningar förändrades helt, men att ställa in var aldrig något alternativ. I augusti 2020 togs beslut om att genomföra demokratijamboreen helt digitalt. Trots kort framförhållning blev resultatet en tio dagar lång manifestation i november. Förutom den digitala stämman fylldes dagarna med fyrtio programpass inom bland annat hållbart engagemang och en mängd möten mellan scouter från hela landet. Totalt deltog 1 030 scouter på programpassen. Flera av passen spelades in och finns tillgängliga på Scouternas Youtube-kanal.

– Sammanfattningsvis blev det en succé. Vi mäktade med att ställa om och prova något nytt med ”learning by doing”. Vi har slagit rekord gällande antalet deltagare på programpassen och många kårer kunde i och med det digitala formatet engagera fler i kåren när beslut skulle fattas. Men samtidigt som flera kårer sett en möjlighet i det digitala så har en del kårer valt att inte skicka något ombud alls och det är en besvikelse. Den stora utmaningen var att på kort tid nå fram med kommunikationsinsatserna. Nu ska vi fortsätta att mejsla fram det allra bästa sättet att ha Demokratijamboree och stämma på framöver, säger Anna Lindgren, Scouternas utvecklingschef.

Projektorganisationen löste snabbt de utmaningar som dök upp under förberedelserna. Att Scouterna under tidigare stämmor använt verktyget VoteIT, som är anpassat till digitala årsmöten, underlättade omställningen till en digital stämma.

– Jag vill också lyfta fram det givande samarbetet mellan oss och Sensus. Det är en av de framgångsfaktorer vi identifierat, summerar Anna Lindgren.

– Vi ville bygga vidare på det goda samarbetet vi hade med Scouterna 2018 när Demokratijamboreen hölls i Karlstad, berättar Linnea Lundblom, verksamhetsutvecklare i Sensus.

– Direkt när beslut fattades om att genomföra Demokratijamboreen digitalt påbörjades de gemensamma förberedelserna. I dialog med projektorganisationen fokuserade vi på att samverka kring programpassen. Vi erbjöd Zoom-konton och gav föreläsare tekniskt och pedagogiskt stöd. Vi genomförde även en demokratiskola som förberedelse inför årsmötet. Det blev verkligen ett samarbete där vi kunde förstärka och bidra till Scouternas egen kompetens, avslutar Linnea Lundblom.