Samtal på djupet

1 december, 2021
  • Musik – Band och artister
  • Samtal om livet

En samtalsserie med livsnära samtal och aktuella gäster. Ett fint exempel på samarbete mellan två studieförbund och andra folkbildande aktörer.

Samtal på djupet är en samtalsserie med livsnära samtal och aktuella frågor i fokus. Genom dessa samtal vill vi bredda horisonter och öka förståelsen för olika händelser eller företeelser, få nya perspektiv och förhoppningsvis svar på våra frågor så att vi kan byta åsikt mot insikt.

Samtalsserien är ett samarbete mellan studieförbunden Sensus och Bilda, S:t Lukas samt Länsteatern på Gotland. Varvat med musikinslag samtalar varje år inbjudna gäster och samtalsledare på olika teman. Varje år arrangeras 3 - 5 samtal.

Under 2021 var temat "På lika villkor - 100 år av kvinnlig rösträtt". Samtalsledare var journalisten och författaren Lina Wennersten. Alla samtal livesändes från Bilda Gotlands Facebooksida. I år var vi även glada att vi återigen kunde ta emot publik på plats under höstens samtal.

För samtalen under nästkommande år 2022 väntar oss temat "Världen tur och retur".

Inbjudna gäster

Programmet 2021

8/3 2021 Carolina Benedicks-Bruce
Från Stockholms förmögna salonger kom hon genom sitt konstnärskap till Gotland år 1900. Här engagerade hon sig socialt och politiskt för kvinnors rösträtt. Johanna Pietikäinen författare till biografin om Caroline Benedicks-Bruce samtalade om hur arbetet med kvinnofrågorna och Carolinas stora politiska engagemang hamnade i centrum på Gotland.

19/4 Gotlands andra historia
Etnologen Elin Hägg har sammanställt Gotlands Kvinnokarta som är en del i nätverket Kvinnokartor i Sverige. Historien beskrivs ofta utifrån männens perspektiv. Varför syns inte kvinnorna genom historien när de utgör halva befolkningen i landet? I skriften Gotlands Kvinnokarta lyfter Elin Hägg fram några av de kvinnor som levt och verkat på Gotland.

27/9 2021 Arvet efter Grupp 8
Gunilla Thorgren, journalist, författare och politiskt aktiv har arbetat med att synliggöra och väcka debatt kring kvinnors betydelse för våra samhällsbyggen. Gunilla var med i starten av Grupp 8 på 70-talet och berättade om det arbetet och vad det fick för betydelse för samhällets utveckling i jämställdhetsfrågorna.


15/11 2021 Den nödvändiga feminismen
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap och forskare i representativ demokrati vid Göteborgs universitet samtalade om hur den ökade kvinnorepresentationen i Sveriges Riksdag påverkar jämställdheten idag.