Samtal om våld och näthat i Uddevalla

27 oktober, 2021
  • Demokrati och rättigheter
  • Digital delaktighet

Hur kan vi jobba för att minska våldet och varför är folk så arga på Facebook? Det var frågor som Stina Graad, ungdomssamordnare i Borås Stad, och Mina Dennert, journalist, författare och grundare av föreningen #jagärhär, samtalade kring under ett panelsamtal på Bohusläns museum i oktober.

Stina Graad har arbetat i ett kommunalt projekt i Borås stad som heter En kommun fri från våld Borås, där hon har utbildat och handlett verksamheter inom våldsprevention. Arbetet i Borås har utgått från tre förändringsprinciper som handlar om att räkna även lindrigt våld som våld, se sambandet mellan normer och våld och att lära sig att agera mot lindrigt våld. Borås arbete har resulterat i många förändringar i olika verksamheter för att öka tryggheten och minska våldet.

– Lindrigt våld föder grovt våld. Om man är i en kultur där det förekommer mycket våld så är risken större att man använder våld själv. Vi jobbar mycket med det lindriga våldet, sådant som ofta inte räknas som våld. Ingen ifrågasätter att mord, misshandel och våldtäkt är våld, men, fälla en rasistisk eller sexistisk kommentar på fikarasten, himla med ögonen eller avbryta någon som pratar tycker ingen är våld, säger Stina Graad.


Facebook tjänar pengar på hat

Mina Dennert är generalsekreterare för I Am Here Internationel, en rörelse med syfte är förändra tonen i samhällsdebatten genom att bland annat uppmuntra civilkurage och motarbeta näthat och filterbubblor. Mina började för 6 år sedan se att många trevliga människor i hennes flöde blev väldigt arga på Facebook och började sprida rasistiska kommentarer. Mina började ifrågasätta kommentarerna och startade Facebook-gruppen #jagärhär som växte och blev en internationell rörelse.


Negativ känslor driver trafiken på Facebook. När människor blir arga stannar de kvar längre på plattformarna, vilket i sin tur gör att Facebook tjänar mer pengar, säger Mina Dennert.


– Negativ känslor driver trafiken på Facebook. När människor blir arga stannar de kvar längre på plattformarna, vilket i sin tur gör att Facebook tjänar mer pengar, säger Mina Dennert.

Mina förklarar vidare att Facebook vet om detta, men ändå väljer att inte göra något åt det, trots att de vet hur man gör. Inför presidentvalet i USA hade Facebook infört flera åtgärder för att göra valet säkrare, men det var bara tillfälligt. Efter valet återgick de till sina normala algoritmer för att tjäna mer pengar.

– När man går in i ett kommentarsfält syns enbart de översta kommentarerna. De kommentarerna styr hur man själv beter sig i tråden. Om kommentarerna är arga och hatiska blir folk arga. Men om kommentarerna är mer faktabaserade och sakliga så blir folk mer faktabaserade.

Kvinna som använder Facebook


Distrahera istället för att konfrontera

Mina menar att fler måste säga ifrån på nätet och lyfta det sakliga och faktabaserade. Ju fler som gör det desto fler kommentarer syns och styr människors beteenden. Stina påpekar att det kan vara läskigt att kommentera och säga ifrån både på nätet och i verkliga livet, eftersom många människor är rädda och inte vet om de kommer få hatiska meddelanden eller hot om fysiskt våld tillbaka. Men det är bra att lära sig att vara en aktiv åskådare.

– Folk tror att det bara finns en som utsätter någon för våld och en som blir utsatt. Men det finns många människor runtomkring. Även om någon var med precis under våldstillfället så finns det folk före och efter, säger Stina.


Hon menar att istället för att konfrontera så kan man distrahera och avleda och fokusera på den utsatta istället för på förövaren.

– Istället för att skapa en konfrontation och säga till någon ”du har helt fel” så kan man säga till den andra personen ”du har helt rätt”. Då styr vi uppmärksamheten till det som är positivt, säger Stina.
Mina håller med att man inte ska gå på angriparen utan stötta den som blir utsatt, och att det är bättre att göra något litet än inget alls.

– Om man inte vågar göra något själv kan man se om det är flera runtomkring som ser samma sak och prata med dem. Det är viktigt att öppet och tydligt visar vad vi tror på och vad vi står upp för. Vi får inte vara tysta, avslutar Mina.

Samtalet modererades av Daniel Petrén från Sensus Studieförbund och var ett samarrangemang mellan Sensus, Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen som en del av satsningen #vimåsteprata. Panelsamtalet streamades även live via Zoom.