Samtal om demokrati med Stina Oscarsson och Jienny Gillerstedt

4 oktober, 2021
  • Demokrati och rättigheter

Hur påverkas demokratin och människors rättigheter av åtgärder för att minska smittspridning? Vad är kulturens roll i en demokrati och hur påverkas den när den ställs om till digitalt? Det var frågor som Stina Oscarson och Jienny Gillerstedt diskuterade på ett digitalt panelsamtal den 19 maj. Samtalet var en del i satsningen #vimåsteprata.

Stina Oscarson, teaterregissör, dramatiker/författare och före detta teaterchef, och Jienny Gillerstedt, utställningsproducent på Bohusläns museum diskuterar huruvida Sveriges coronastrategi hotar demokratin och våra rättigheter. Stina menar att det mest konkreta är att mötesfriheten har inskränkas under en så lång period, att människor just nu inte får samlas fler än 8 personer i grupp. Även regeringens förslag om att införa ett förbud mot rasistiska och antidemokratiska organisationer oroar henne.

– Makten är inte alltid god. Vilken makt har vi nästa gång som kan använda denna lag till att förbjuda andra organisationer? Det gör man för demokratins skull men det inskränker friheter och det är ett naivt sätt att försöka rädda demokratin, säger Stina.

Bohusläns museum har haft stängt under större delen av pandemin och tvingats hitta alternativa sätt för att möta publiken. Mycket har ställts om till digitalt, bland annat har museet skapat lättillgängliga filmer och en utställning, Reality check Covid 19, där människor bjöds in för att dela berättelser från de utmaningar och möjligheter som det senaste året fört med sig.

– Med Reality check ville vi se hur människor påverkas av pandemin just i detta nu och vad vi kunde hitta för ämnen som människor skulle vilja mötas kring. Det är viktigt att vi som museum inte bara förmedlar någonting utan också kan vara medskapande och relationsskapande så att människor kan äga sin museiupplevelse, säger Jienny.

Stina är kluven till digital kultur och menar att det centrala är mötet som bara kan äga rum i stunden tillsammans med andra människor.

– Jag tror inte att samtal kan nå samma höga nivå på distans som det kan live, säger hon.

Samtalet går vidare till att handla om kulturens roll i en demokrati och Stina menar att kulturens enda uppgift är att vara kultur och att kulturen kommer överleva både demokratier och diktaturer.

– Kulturen klarar sig själv. Det handlar om de grundläggande villkoren om vad det är att vara människa. Om svårigheten och lyckan det är att leva. Kulturen låter oss smygleva alla liv som vi inte kommer hinna leva, säger Stina.

Jenny håller med Stina och resonerar vidare:

– Kulturen finns överallt. Vi har haft kultur ända sedan människans födelse så den kommer alltid att överleva.

Samtalet modererades av Daniel Petrén från Sensus Studieförbund och var ett samarrangemang mellan Sensus, Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen som en del av satsningen #vimåsteprata.

Text: Linn Heiel Ekeborg

Samtalet modererades av Daniel Petrén från Sensus studieförbund och var ett samarrangemang mellan Sensus, Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen som en del av satsningen #vimåsteprata.

Kulturen klarar sig själv. Det handlar om de grundläggande villkoren om vad det är att vara människa. Om svårigheten och lyckan det är att leva. Kulturen låter oss smygleva alla liv som vi inte kommer hinna leva.

Stina Oscarsson

Teaterregissör, dramatiker/författare och före detta teaterchef

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.