Samisk slöjd i Jokkmokk – Duodjekvällar

17 november, 2023
  • Konst och hantverk

Under våren 2023 har Sensus tillsammans med Sámi Duodji, Sameslöjdsstiftelsen, arrangerat tolv öppna duodjekvällar.

Nästan 100 deltagare deltog och har fått chansen att lära sig mer om, prova på och utveckla sina kunskaper inom traditionellt samiskt hantverk. Det har inneburit givande tillfällen för samisk slöjd i dess utvecklande, bevarande och synliggörande av detta kulturarv. Fem av duodjekvällarna arrangerades inom skinn/textil, en inom rotslöjd och sex inom trä/horn.

Deltagarna har haft möjlighet att ha med sig eget slöjdarbete. Varje träff har haft en duojár (slöjdare/handledare) på plats som funnits tillhands för att kunna vägleda slöjdtekniskt. Handledaren har hållit en kort information inom ett specifikt tema vid varje tillfälle. Detta har inte inneburit att deltagarna själva måste slöjda något inom detta tema under kvällen, utan man har varit välkommen att ha med sig sina egna projekt och på så sätt kunna lära och inspireras av varandra.

Det har också funnits möjlighet att prova på vissa tekniker med tillgång till material som kan vara svårt att få tag på själv, så som exempelvis renskinn.

Deltagarna har uttryckt uppskattning kring att få en ovanlig möjlighet att träffa och ställa frågor till erfarna slöjdare kring teknik, ursprung och få inspiration och ser fram emot att fortsätta utveckla sitt lärande i framtiden.

projektbild_1 (1)