Bild: Carl Engström

Rolltolkning - en annan värld i en digital värld

20 december, 2021
  • Kultur och skapande

Sittandes i Sundsvall, Umeå och Uppsala träffas sju vänner digitalt för att tillsammans, med hjälp av fantasi och skådespeleri, skapa världar, utveckla rollkaraktärer och samtidigt förbättra sin berättarteknik.

Studiecirkeln Rolltolkning är ungefär som en blandning mellan rollspel och improvisationsteater. Deltagarna träffas ca två gånger i veckan och är en kompiscirkel som har vuxit och fortsätter att växa  med fler medlemmar över tid.

Under resans gång får deltagarna chansen att ta en paus från vår värld och stiga in i en annan. Prova vara någon annan en stund och sätta sig in i hur den personen upplever världen. Det är ett tillfälle att samlas och utveckla sin fantasi och sin berättarförmåga och samtidigt försöka sätta sig in i en annan människas situation.


Att det dessutom sker digitalt gör att de tryggt kan träffas trots pågående pandemi. Sensus är med och stöttar med den digitala plattformen så att de kan mötas. Samt med den litteratur som fungerar som bas för berättelsen de skapar tillsammans.

Citat från gruppen:

Att man kan uttrycka sig själv och vara vem man vill. Vill jag rollspela en karaktär som är bra på att prata kan jag göra det. Trots att jag i verkligheten kanske inte gillar att göra det.

En annan röst från gruppen:

”Att kollektivt bygga en värld, fylla den med karaktärer och händelser är ganska speciellt, utvecklande och roligt. Jag tycker det är speciellt intressant att se karaktärers identitet och uttryck växa fram. Och även fast jag ibland tycker att både karaktärsgestaltning och skådespeleri är svårt vill jag tro att min förmåga att beskriva och uttrycka mina karaktärer också växer.”