Rekordmånga deltog i Sensus Hållbara folkbildningsvecka

13 december, 2023
  • Agenda 2030
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbar utveckling

För tredje året i rad genomfördes Sensus nationella satsning Hållbar folkbildningsvecka i november, en vecka fylld av folkbildande arrangemang kopplat till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I år medverkade fyra av Sensus regioner och totalt genomfördes över 30 arrangemang runt om i landet.

Tessan Nordeman är verksamhetsutvecklare på Sensus och en av initiativtagarna bakom veckan, som hon menar har flera syften. Hon säger:
– Genom Hållbar folkbildningsvecka vill vi belysa Sensus arbete för hållbar utveckling genom Agenda 2030, men vi vill också uppmärksamma det viktiga arbete som våra medlemsorganisationer och samarbetsparter gör inom området. Sist men inte minst är det en fantastisk möjlighet att skapa ny verksamhet och nya samarbeten!


Rekord på flera fronter

Årets vecka slog rekord på flera fronter. Inte bara i antal arrangemang, utan även i antal mål i Agenda 2030 som lyftes fram. 9 av de totalt 17 globala målen behandlades under veckans olika arrangemang.

Hållbar folkbildningsvecka 2023 arrangemangsstatistik
9 av de totalt 17 globala målen behandlades under Hållbar folkbildningsvecka.

Veckan slog också rekord i antal deltagare. Särskilt populära var tre digitala föreläsningar. Den första, en föreläsning om att odla snittblommor på ett hållbart sätt, lockade 75 deltagare. Den andra, en introduktion till ChatGPT, drog till sig 120 deltagare. Den tredje föreläsningen, som handlade om det aktuella läget i Afghanistan, hade 103 deltagare. Under veckan samverkade Sensus också med Norrköpings kommun i arrangerandet av en vecka för psykisk hälsa, som drog flera hundra deltagare på 10 föreläsningar.

Under veckan kunde du också delta i föreläsningar på teman såsom hållbar konsumtion, framtidens mat, ramverket IDG (Inner Development Goals) och att uppleva Sverige hållbart till handfasta workshops där du fick lära dig att laga kläder och sy din egen tygpåse.

Hållbar folkbildningsvecka 2023
En deltagare i workshopen "Sy din egen tygpåse" visar upp sin nya tygpåse.

Intern folkbildning kring Agenda 2030

Nytt för i år var en satsning på intern folkbildning kring Agenda 2030, där Sensus medarbetare fick delta i ett quiz och tävla om vem som kan mest om de globala målen. Vinnaren fick en vandringspokal till sitt lokala kontor. Aiina Larsson är kommunikatör på Sensus och har arbetat med kommunikationen kring veckan de senaste två åren. Hon säger:
– Det kändes angeläget att kunna inkludera mer av det interna kommunikationsperspektivet av veckan i år, och extra roligt var det att se att så många av våra medarbetare kan så mycket om de globala målen!

Hon säger också att det märkts att det varit ett större engagemang för evenemanget även från deltagarna i år.
– Flera personer har hört av sig och visat uppskattning för både programpunkter och veckan i sin helhet, vilket känns fantastiskt roligt!

Sensus Hållbara folkbildningsvecka är ett tydligt exempel på hur Sensus strävar efter att skapa en hållbar framtid genom folkbildning.

Hållbar folkbildningsvecka kommer att återkomma under 2024. Aiina och Tessan är båda överens om att målet inför nästa år är att lyckas engagera samtliga av Sensus 6 regioner i satsningen.
– Sensus Hållbara folkbildningsvecka är ett tydligt exempel på hur Sensus strävar efter att skapa en hållbar framtid genom folkbildning. Vi är stolta över att kunna erbjuda en plattform där våra medlemsorganisationer och samverkansparter kan synas och bidra till denna viktiga fråga. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet och att göra nästa års vecka ännu mer framgångsrik – hållbarhet är verkligen något som berör alla, säger Tessan.