Bild: Peter Karppinen

RE... – en föreställning om diskriminering

8 oktober, 2019
  • Dans och teater
  • Demokrati och rättigheter

Föreställningen RE… handlar om diskriminering och är ett lyckat samarbete mellan Teater Surra, Medis 5 och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr. Alla är olika verksamheter inom Sensus Stockholm Gotland och samarbetet är ett bra exempel på det rättighetsbaserade förhållningssätt Sensus arbetar utifrån.

Teaterföreställningen RE… handlar om diskriminering i olika sammanhang i samhället. Att vara kvinna, att se annorlunda ut, att utöva en religion, att vara en person med funktionsvariation, din sexuella läggning, hur gammal du är – allt detta kan vara anledning till att du blir diskriminerad.

RE… har vuxit fram som ett samarbete mellan Teater Surra och flera olika verksamheter och enskilda medarbetare på Sensus Stockholm, där alla i sin verksamhet på ett eller annat sätt har kopplingar till diskrimineringsfrågor.

Teater Surras regissör Adolfo Celis kom på idén om teaterföreställningen efter att ha jobbat med människorättsfrågor i många år.

– Under åren har frågan kommit upp om jag kan göra något sceniskt på temat mänskliga rättigheter och i kombination med att jag sett ett behov av att informera om diskriminering genom en kulturell kanal så kändes det som att det var dags! Jag pratade med skådisarna och de gillade idén, berättar Adolfo.

Inför föreställningen RE… har Annika Heikkinen på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr samarbetat med Teater Surra. Bland annat har hon hållit föreläsningar och workshops för skådespelarna om diskrimineringsgrunderna.

– Vi träffades ganska många gånger och pratade bland annat om normer, om hur de kan vara både inkluderande och exkluderande. Jag berättade om vad diskrimineringslagen säger och vilka diskrimineringsgrunder som finns, berättar Annika.

Utifrån kunskaperna teatergruppen fick under förberedelsearbetet har gruppen improviserat fram scener, där varje scen utgår från en diskrimineringsgrund. Scenerna är påhittade men grundar sig i verkliga händelser.

– Det är najs! Det är en fantastisk pjäs! Jag har lärt mig mer om diskriminering. Man lär sig att hantera frågor som handlar om funktionsvariationer, religion och sexualitet till exempel, säger Ulrika Gustafsson, skådespelare på Teater Surra.

Pjäsen är gjord för att informera på ett både humoristiskt och seriöst sätt om vad som är diskriminering, men också vad som inte är diskriminering.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr som drivs av Sensus Stockholm, har som en av sina viktigaste uppgifter att utbilda och sprida kunskap kring diskrimineringsfrågor. Efter att föreställningen RE... blivit färdig har samarbetet fortsatt genom att Teater Surra och antidiskrimineringsbyrån tillsammans åkt runt på olika utbildningsuppdrag.

– Föreställningen spelas med en kort inledande miniföreläsning av antidiskrimineringsbyrån, där vi pratar om vad diskriminering är och om möjligheten att ta hjälp av en byrå. Resultatet av samarbetet med Teater Surra blev riktigt bra. Det kan lätt bli alltför teoretiskt att prata diskrimineringslag. Teater Surras pjäs levandegör det hela på bra sätt. En bra kombination, helt enkelt, avslutar Annika.

Föreställningen har bland annat spelats för Svenska kyrkan, Sensus medlemsorganisationer, gymnasieskolor i Stockholmsområdet, för folkhögskolor och för allmänheten.

Teater Surra och Medis 5

Medis 5 är en daglig kulturverksamhet för personer med lindriga intellektuella funktionsvariationer. På Medis 5 arbetar skådespelare, musiker, fotografer, konstnärer, formgivare och filmare. Medis 5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft och där det egna uttrycket står i fokus.

Teater Surra är en del av Medis 5. Teater Surra består av fyra skådespelare och en regissör. Gruppen turnerar över hela landet med sina egna föreställningar.

Mer om föreställningen: teatersurra.se