Rättighetscentrum Västerbotten motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter

22 december, 2021
  • Demokrati och rättigheter

Rättighetscentrum Västerbotten är en av två antidiskrimineringsbyråer som Sensus Norrland är huvudman för. Deras uppdrag är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Det gör man genom att erbjuda utbildning, kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda, driva olika rättighetsprojekt och bilda opinion.

Under 2021 har flertalet diskrimineringsärenden handlat om barn med funktionsvariationer som utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet i skolan. Till exempel har Rättighetscentrum Västerbotten och Rättighetscentrum Norrbotten tillsammans fått till stånd en förlikning mellan en kommun och enskilda. I andra ärenden har byrån tillsammans med vårdnadshavare bjudit in rektorer till lösningsfokuserade dialoger i syfte att finna lösningar så att diskrimineringen i det enskilda fallet upphör och för att verka för att rektorerna intensifierar sitt arbete med aktiva åtgärder i skolan.

Rättighetscentrum Västerbotten samarbetar ofta kring folkbildande insatser. I år samarrangerade man två uppskattade föreläsningar på Väven i Umeå. Den ena med psykologen Hanna Wallensteen om minoritetsstress och den andra med journalisten och författaren Khaled Alesmael.

Under året har Rättighetscentrum Västerbotten även frekvent utbildat organisationer i diskrimineringsfrågor. Bland annat har bibliotekspersonal i Region Skåne utbildats i Perspektivbyrån – en metod för att skapa trygga och inkluderande verksamheter för barn och unga. Man utbildade också Rädda Barnen Region Nord i diskrimineringsfrågor och antirasism och under Delaktighetsveckan utbildades ledare i antirasistiskt ledarskap.

Därtill har byrån under året exempelvis ingått i flertalet nätverk, besvarat remisser, gett ut en folder till fackförbund, deltagit på konferenser såsom Mänskliga Rättighetsdagarna och samverkat med exempelvis DO – allt för att driva Sveriges antidiskrimineringsarbete framåt!

Linda Krutrök som är en av medarbetarna på Rättighetscentrum Västerbotten säger:

För oss är ingen arbetsdag den andra lik. Men vårt uppdrag, som löper som en röd tråd genom all vår verksamhet, är ständigt detsamma: att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Såväl i enskilda ärenden som strukturellt.

Rättighetscentrum Västerbotten

Sensus studieförbund Norrland är huvudman för Rättighetscentrum Västerbotten. Byrån drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- civilsamhällesfrågor, MUCF.

Läs mer på Rättighetsbyråns webbplats rattighetscentrumvasterbotten.se