Med fokus på psykisk hälsa för unga

8 december, 2023
  • Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
  • Livsfrågor

Under 2023 har Sensus Karlstad arrangerat två betydelsefulla heldagar med fokus på psykisk hälsa för unga. En dag på våren och en på hösten, båda fyllda med viktiga samtal och diskussioner.

Under dessa dagar har vi haft förmånen att välkomna olika föreläsare som har delat med sig av sin kunskap och erfarenhet inom områden som kan vara svåra att prata om. Ämnen som ätstörningar, självskadebeteende och skolfrånvaro har diskuterats, vilket har gett deltagarna möjlighet att förstå och reflektera över dessa frågor.

Det har även funnits bokbord med material för de som önskat fördjupa sig ytterligare i ämnena. Cirka 70 personer har deltagit under dessa dagar, vilket visar på det stora intresset och behovet av att lyfta dessa ämnen. Utöver de två heldagarna har vi även haft en studiecirkel med fokus på självskadebeteende, vilket har gett deltagarna möjlighet att fördjupa sig i ämnet.

Sensus arbete med att stödja och utbilda i frågor om psykisk hälsa för unga är viktig. Det gör skillnad för många.