Prisat initiativ med gränsöverskridande psalmsång

10 januari, 2022
  • Musik – Instrument och sång
  • Musik – Körsång

Varannan onsdag i Malmbergets församlingshem leder organisten David Larsson en öppen mötesplats för alla som vill prova på att sjunga på samiska. Mötesplatsen, som funnits i fem år, livesänds också på Facebook, vilket innebär att man fått deltagare från såväl övriga Sverige som Norge. I november 2021 fick David Larsson Samiska rådets kulturpris för detta gränsöverskridande initiativ.

Allt började med att David inbjöd till psalmsångskvällar 2016 i samband med att den nya nordsamiska psalmboken var ute på remiss i landet. Trots att han knappt kunde någon samiska själv.

"Jag har bott här i åtta år, och blev nyfiken på samiska när jag läste kartor och ville veta vad ortsnamnen betyder. Så jag tänkte, varför inte ge mig på det här språket som ska vara så svårt”, berättar han för Kyrkokörjournalen.

Sagt och gjort. David började studera nordsamiska 2015, och har sedan dess även provat på såväl lule- som sydsamiska även om det sistnämnda inte talas i Gällivare-Malmberget-området.

Initiativet med psalmsången var dessutom den första verksamheten på samiska i Gällivare-Malmbergets pastorat, och när remissförfarandet var över tyckte både David och deltagarna att det varit så roligt att de ville fortsätta. På den samiska nationaldagen 6 februari 2021 togs den nya psalmboken officiellt i bruk, och sedan dess leder David psalmsång på både nord- och lulesamiska.

I november 2020 när det inte gick att samlas i kyrkan på grund av coronapandemin startade David dessutom Facebook-sändningar från sångstunderna. Det har gjort att bland annat lulesamer från Tysfjorden i Norge är med på mötesplatsen ”Samisk psalmsång”.

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet. I år gick priset just till David Larsson.

– Till glädje för alla samer i Gällivare har pristagaren synliggjort rikedomen i den samiska psalmsångstraditionen. En viktig nyckel i Davids arbete är hans förvärvade kunskaper i samiska språket och i den samiska kulturen som bidrar till att stärka samiskt kyrkoliv i Gällivare-Malmbergets församling, säger Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet inom Svenska kyrkan.

Är du nyfiken på att prova sjunga själv?

Gå in på: https://www.facebook.com/watch/svenskakyrkangallivare/ - där kan du också hitta sändningar från tidigare onsdagar.

FAKTA OM PSALMBÖCKER PÅ SAMISKA
Den nyaste psalmboken på ett samiskt språk är den nordsamiska psalmboken från 2020. Den består av 346 psalmer och sånger hämtade från svensk, norsk och finsk tradition. 2005 kom den lulesamiska psalmboken, med 232 psalmer. Arbetet med en psalmsamling på sydsamiska pågår.