Pilgrimsvandring i Roslagen

3 augusti, 2020
  • Pilgrimsvandring

De pilgrimsvandringar som Sensus anordnar tillsammans med Svenska kyrkan är exempel på verksamhet som kunnat genomföras även under pandemiåret 2020.

Även om mycket verksamhet fått ställas om från fysiska träffar till digitalt under pandemiåret 2020 så har ändå viss verksamhet har kunnat genomföras med fysiska möten. Antingen i perioder då restriktionerna tillåtit det eller efter noggranna anpassningar till myndigheternas råd.

Sensus pilgrimsverksamhet tillsammans med Svenska kyrkan är en av de verksamheter som kunnat rulla på och som delvis blomstrat lite extra under sommarhalvåret. Som exempelvis i Roslagen där en grupp under fyra julidagar vandrade längs med kusten från Singö till Arholma med Dag Hammarskiölds vägmärken som tema.