Överbryggande mellanrumsaktör – vad är det?

17 oktober, 2023

Förra veckan hade Sensus förmånen att processleda en grupp av förtroendevalda och tjänstepersoner från Göteborgs Stadsmission och Svenska Kyrkan i Göteborg. Syftet med workshopen var ett fördjupat och mer strukturerat samarbete inom det diakonala området.

Workshopen rundades av med ett samtal mellan biskop Susanne Rappman och Stadsmissionens direktor Martin Ärnlöv. Deras gemensamma budskap blev: Låt oss göra verkstad!

Ett av Sensus målområden är att vara en överbryggande mellanrumsaktör där vi kan bidra med folkbildningens metoder och förhållningssätt. Det kan handla om att gestalta möten där olika perspektiv och tolkningar kan leva sida vid sida i respekt för varandra. Möten där en lär känna varandra och bygger relation och kanske en plattform för framtida gemensamt arbete.

Tillsammans kan organisationer i civilsamhället bidra till att fler människor i utsatthet får verktyg för att kunna stärka egenmakten. Tillsammans kommer rösten från civilsamhället att bli starkare i dialog med det offentliga. Här både kan och vill Sensus bidra som brobyggare.