Bild: Torsten Sundberg

OrganSpace – en internationell festival med orgeln i centrum

1 oktober, 2019
  • Musik – Instrument och sång
  • Tro och religion

Runt om i Sveriges kyrkor finns orglar. Detta imponerande instrument sammansatt av individuella pipor, flera klaviatur med tangenter för fingrarna och ett klaviatur som ska hanteras med fötterna.

Med åren sjunker antalet musiker som behärskar ”instrumentens drottning”. Församlingarnas kyrkomusiker har ett viktigt uppdrag att sprida inspiration och kunskap kring instrumentet så att orgelmusiken kan fortsätta ljuda i våra kyrkorum även i framtiden. Detta sker genom enskild undervisning, orgelvisningar, nätverk för orgelpedagoger, prova-på-dagar med mera. Sensus är en aktiv samarbetspart i detta arbete.

Under fyra dagar i september 2019 gick några kyrkomusiker i Stockholm ihop och arrangerade OrganSpace – en internationell orgelfestival. Sensus Stockholm Gotland var en av medarrangörerna.

Under festivalen gav internationellt erkända musiker från olika länder konserter på de magnifika instrument som finns runtom i Stockholms kyrkor. Det gavs även konserter på den gamla Skandiaorgeln som numera står nere i reaktorhallen på Kungliga Tekniska Högskolan, samt på stadshusorgeln i Blå Hallen. Parallellt med konsertprogrammet erbjöds under dagen mästarklasser för organister, orgelvisningar, en inspirationsdag för barn och ett orgelläger på Kungliga Musikhögskolan för ungdomar 16 - 25 år.