Bild: Scandinav bildbyrå

Nytt samarbete med Läxhjälpen

7 november, 2019
  • Litteratur och skrivande
  • Demokrati och rättigheter
  • Föreningsutveckling

Läxhjälpen är en ny samarbetspart sedan hösten 2018 som vi just nu är i en spännande utvecklingsfas tillsammans med. Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Sensus och Läxhjälpen är nu inne på sitt tredje år tillsammans.

– Det har varit inspirerande att utveckla vår samverkan med Läxhjälpen, säger Berit Murley, en av Sensus medarbetare i region Stockholm Gotland som varit drivande i att utveckla samverkan mellan Läxhjälpen och Sensus.

– Vi har samsyn kring vikten av inkludering, bildning och lärande när vi arbetar med vår olika uppgifter som organisationer. All samverkan och utveckling har den enskilde deltagarens behov i fokus vilket innebär att Sensus och Läxhjälpen behöver vara lyhörda för både läxhjälparnas och läxhjälpgruppernas behov, konstaterar Berit.

Läxhjälpen är en stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan. Läxhjälpens resultat är imponerande. Enligt deras egna undersökningar når 72 % av deltagarna gymnasiebehörighet, 82 % höjer sitt självförtroende och 87 % får ökad lust att studera vidare. Läxhjälpen har som idé att verka där det behövs som mest, det vill säga i skolor där skolresultaten ligger under rikssnittet.

– Vi är glada och stolta över att vara en samarbetspart med Läxhjälpen, som verkligen gör skillnad och har ett viktigt samhällsuppdrag, fortsätter Berit.

Sensus har tillsammans med Läxhjälpen identifierat möjliga fördjupningsområden att arbeta med under år 2020. Ett exempel är ledarutbildning inom grupputveckling, diskriminering och folkbildningens pedagogik. Vi inom folkbildningen arbetar med bildning som stärker självförtroende och motivation till att vilja lära sig mer. Detta gäller för deltagaren, men också för ledaren. En viktig uppgift framöver blir därför att stärka ledarens roll. Ytterligare en styrka är att vi både samarbetar nationellt och inom alla våra regioner.