Nya Metodbanken är klar

19 december, 2022
  • Data och IT
  • För ledare (ämne)
  • Pedagogik och ledarskap

Metodbanken är ett stöd till ledare och innehåller metoder för kreativa möten som stödjer gruppen att lösa uppgifter. Metoderna är utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet. När människor möts i samtal prövas egna synsätt och åsikter och nya insikter skapas.

Metodbanken – nu för både digitala och fysiska möten

För drygt 10 år sedan togs första versionen av Metodboken fram med drygt 70 olika metoder. Under det senaste året har en arbetsgrupp arbetat med att se över texterna i Sensus metodbank. Det främsta syftet har varit att anpassa metoderna så att de ska fungera lika bra i det digitala som i det fysiska rummet. Metoderna är nu ett drygt åttiotal och sorterade under fyra olika rubriker: Starta, Samspela, Avsluta och Energi. Genom de fyra rubrikerna kan ledaren välja den metod som passar sammanhanget, den grupp ledaren möter och det ledaren vill åstadkomma.


Metoderna bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn

Metodbanken är ett stöd till ledare och innehåller metoder för kreativa möten som stödjer gruppen att lösa uppgifter. Metoderna är utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet. När människor möts i samtal prövas egna synsätt och åsikter och nya insikter skapas. Utgångspunkten är att alla människor är unika, har lika värde och att människor har lust att lära och förmåga att utvecklas.

Metodbanken

Se utvalda metoder

Kategori

Tidsåtgång

Gruppstorlek

Metoder