Musiker Mot Rasism och 1Göteborg

7 maj, 2019
  • Musik – Band och artister

På Musiker Mot Rasisms initiativ genomfördes under 2019 ett nytt koncept under namnet 1Göteborg. Helgen 26-28 april fick göteborgarna uppleva inte mindre än 20 olika kulturarrangemang runtom i staden under denna flagg.

Alexander Goldmann, som är initiativtagare till 1Göteborg och grundare av MMR, såg ett behov av att gå ut till olika arrangörer för att ena ett splittrat Göteborg genom kultur, att föra människor samman trots segregation och splittringspolitik, att få människor att röra sig över stadsdelsgränserna. Detta blev sedan kulturfestivalens vision.

När Alexander presenterat sin idé dröjde det inte länge innan flera aktörer ville ställa sig bakom och vara med. På arrangörståget klev förutom Sensus musikhus i Gårda även Frölunda kulturhus, Angered Blå Stället, Café Llama Lloyd, Biskopsgårdens kyrka, Bergsjöns kyrka, Nefertiti, Bellevue jazz, med flera. Utöver detta hade även MMR en egen scen i Bältesspännareparken. Intresset från enskilda kulturaktörer visade sig också vara stort! På kort tid anmälde olika kulturaktörer sitt intresse av att delta. Akterna kom från de flesta stadsdelar inom Göteborg. Fler än 100 musiker deltog, flera teatersällskap, eldkonstnärer, dansare och poeter likaså. Bland de medverkande förekom allt från välkända namn som José Gonzalez till mer okända hobbyband och åldersspannet var från 15 till 65 år.

Alexander Goldmann berättar att när de samordnade festivalen även försökte se till att artisterna fick spela på två geografiskt skilda platser och gärna i lite oväntade sammanhang, exempelvis ett lite äldre gäng på ungdomsklubben Klubb3Lång.

Utfallet blev gott med välbesökta arrangemang, god spridning i media och sociala medier. Med den goda erfarenheten är arbetet med 1GBG i maj 2020 i full gång. Då samlas vi igen och tar ställning för ett inkluderande kulturliv och ett gemensamt Göteborg - fritt från rasism och varje form av diskriminering. Såklart är Sensus med i detta grymma event även då.

Sensus och Musiker Mot Rasism

Sedan 2013 har Sensus i Västra Sverige samarbetat med föreningen Musiker Mot Rasism (MMR) och bland annat genomfört flera musikgalor och stödkonserter för att visa att musiker tar ställning mot rasismen. Samtidigt har MMR visat ett stort engagemang för andra orättvisor som seglar upp med jämna mellanrum. Ett sådant exempel är Regnbågsmanifestationen som var en reaktion på att SD i Sölvesborg förbjöd regnbågsflaggan.