Bild: Scandinav Bildbyrå

MR-dagarna: Tystnadskultur inom Polismyndigheten

9 december, 2021
  • Arbetsliv

På årets MR-dagar arrangerade Sensus ett seminarium tillsammans med Polisförbundet Väst för att lyfta den svåra frågan om tystnadskultur och kåranda inom Polismyndigheten. Vad finns det för faktorer som kan inverka på ett öppet samtalsklimat inom arbetslivet?

I början av december deltog Sensus på Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg. MR-dagarna är ett årligt arrangemang som anordnas av bland andra Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, civilsamhället med flera där Sensus är en av arrangörerna. Årets tema var demokrati och Sensus erbjöds möjligheten att arrangera ett seminarium.

Tillsammans med Polisförbundet Väst inledde vi en process där syftet var att på ett nyanserat sätt undersöka det som kallas för kårandan inom Polismyndigheten. Arbetet inleddes redan före sommaren då vi även bjöd in Polismyndigheten att delta. Redan från start funderade vi över vad det finns för koppling mellan demokrati och arbetsliv. Vad finns det för faktorer som kan inverka på ett öppet samtalsklimat inom arbetslivet.

Tack vare det långa, förtroendefulla och prestigelösa samarbete mellan Sensus och Polisförbundet fanns förutsättningar för att våga lyfta den svåra frågan om tystnadskultur och kåranda inom Polismyndigheten. Vi kom ganska snabbt fram till att vi ville utforska dessa begrepp i ett öppet samtal mellan fackförbund och arbetsgivare. I en lärande dialog samtalade vi om den trygghet en god professionskultur innebär.

Vi reflekterade också över vad konsekvenserna blir när lojaliteten inom professionen blir så stark att tystnaden slår rot.

I panelen deltog chefer från Polismyndigheten, ordföranden från Polisförbudet och Jens Rennstam från Lunds universitet. Vi delade perspektiv och erfarenheter på ett demokratiskt och jämlikt sätt bortanför en styrd agenda kring rätt och fel. Gemensamt konstaterades att det är av stor vikt att benämna det svåra i kårandan att bygga ett öppen och tillåtande samtalsklimat.

Tack vare det stora intresset för seminariet kunde samtalet fortsätta direkt efteråt mellan publik och panel. Detta visar på att folkbildningen skapar förutsättningar för det goda samtalet i en demokratisk anda mellan viktiga organisationer i vårt samhälle.

Foto: Katarina Wallgren