Bild: Lisa Carr

Mötesplats – musiker, med fokus på orgel

9 maj, 2022
  • Musik – Instrument och sång

Årets fortbildningsdagar för kyrkomusiker bjöd bland annat på Master class, koralförspel och orgelimprovisatiner med orgelprofessor Karin Nelson. Ca 30 kyrkomusiker och ledare träffades i Ovikens gamla kyrka för fortbildning, intressanta diskussioner och möten med kollegor. Det bjöds även på en föreläsning om kyrkans specifika orgel, andra närliggande orglar och lite historia om orgelbyggaren.

Varje år arrangerar Sensus och Härnösands stift tillsammans fortbildningsdagar för kyrkomusiker med titeln Mötesplats-musiker. Vartannat år ligger fokus på körsång och dirigering och vartannat år ligger fokus på orgel.

Detta år är det orgelns tur och vi har prövat konceptet att förlägga fortbildningsdagarna på 5 platser, en i varje kontrakt som ingår i Härnösands stift. Platserna har noggrant valts ut, utifrån den specifika orgel som finns just i den kyrkan. Valet av orglar baseras på en orgelinventering som tidigare gjorts av Härnösands stift. De kan ha ett särskilt historiskt värde, vara ett sällsynt exemplar, ofantligt många stämmor eller vara nytillverkad.

Under våren har vi gjort nedslag på 3 platser: Arnäs i Örnsköldsvik, Skön i Sundsvall och nu senast Ovikens gamla kyrka.

Totalt har vi mött ca 30 intresserade kyrkomusiker och ledare för samtliga dagar har varit orgelprofessor Karin Nelson. Hon har varvat Master-Class (där hon jobbat med stycken som deltagarna själva tagit med) med registreringspraxis, koralförspel och orgelimprovisationer.

Dagarna har varit långa och under tidig kväll har den lokale kyrkomusikern, eller någon annan, hållit en föreläsning om just den kyrkans specifika orgel, orglar och ibland även orgelbyggaren.

Till sist har orgelprofessor Karin Nelson spelat en orgelkonsert med blandad repertoar och även ”knutit ihop säcken” med att improvisera på ett av sätten hon gått igenom under dagen.

Kommentarer från deltagarna

-Mycket inspirerande, fantastisk pedagog, intressanta diskussioner och möten med kollegor.

-Improvisationsövningar som jag redan prövat att använder till mina elever, bra för mig själv också.

-En avspänd undervisningssituation som gjorde att alla vågade spela.

-Karin fick alla i gruppen att känna sig sedda. En underbar dag!!

-En alldeles lysande konsert!

-Fin avslutningskonsert.

Vi ser redan fram emot nästa Mötesplats-musiker som blir i Härnösands domkyrka i höst!

Karin Nelson

Orgelprofessor Karin Nelson varvade Master class med registreringspraxis, koralförspel och orgelimprovisationer. På kvällen bjöd hon på orgelkonsert med blandad repertoar.