Bild: Torsten SUndberg

Mötesplats musiker

1 februari, 2021
  • Musik – Körsång

Under två intressanta digitala kursdagar för kyrkomusiker i Härnösands stift hanterades en mängd viktiga frågeställningar med fokus på körsång utan varken kör eller sång.

  • Hur möter och bemöter man barnkörbarnet i kapprummet?
  • Har barnen rätt att vara med och bestämma i Kyrkorådsbeslut?
  • Vad är ett strategiskt barnrättsarbete i en församling?
  • Hur är en aktiv körsångare? -Kan körledarens och körsångarens roll samverka och på vilket sätt?
  • Finns det akut hjälp att få för körledarens onda rygg, axlar och nacke och hur gör man?

Dessa och många fler frågeställningar behandlades under två digitala kursdagar för kyrkomusiker i Härnösands stift i januari 2021. Det var ett blandat innehåll med olika föreläsare och workshops och det fanns gott om tid för frågor, reflektioner och intressanta samtal.

Några kommentarer från dagarna

"Få bort onödiga spänningar ur kroppen, ja tack! Den guidade aktiva vilan var spännande, likaså att verkligen känna hur man står och sitter."

Ett spännande ämne, att ge ut ansvar till körsångarna, men ändå hålla ytterst i skaftet som körledare.

"Innovativ körledning, att utveckla körsångarna-spännande! Vi satsar mot att det ska blir bra, men behöver inte vara perfekt."

"Att det gick att genomföra- och att denna gång visade sig nya sidor av själva zoom-verktyget, det här med att kunna lämna kommentarer i chatten under pågående föreläsning, ställa frågor, ge feedback, möjligheten att splitta upp i smågrupper vid vissa tillfällen och sen komma tillbaka i storgrupp i en workshop. Intressant! Och den sociala kontakten med alla musiker- fast på distans!"

Medverkande och titlar på föreläsningarna

Barnkonsekvensanalys och strategiskt barnrättsarbete i församling
Maria Vilander Holmkvist

Ung musikplats
Resultat från ett projekt om musicerande med barn och unga.
Lovisa Kronstrand Alinder

Den aktiva körsångaren
En workshop om körledarens och körsångarens roller i samverkan.
Lovisa Kronstrand Alinder

Alexanderteknik
Praktiska övningar för att förändra vanor och förhindra smärta.
Marja Bennet

Den medskapande kören
Tips på körsamspel, inlyssnande sång och musik.
Peder Karlsson