Bild: Kikki Mårtensson

Matlagning för herrar

29 november, 2023
  • Mat och dryck

När Kjell Holmlund insåg att det saknades aktiviteter för pensionerade män i Rönnängs församling på Tjörn, föddes idén om "Matlagning för herrar". Detta initiativ har inte bara blivit en plats för gemenskap och lärande, utan även en möjlighet att bidra till det större sammanhanget.

Syftet med verksamheten var att skapa en plats för gemenskap och samtidigt ge möjlighet till utveckling inom matlagning. Kjell, tillsammans med resten av gruppen, har skapat en stark sammanhållning och en plan som sträcker sig över både matlagning och bakning. Framtiden ser ljus ut, med en gemensam förväntan om att fortsätta lära och växa inom ämnet.

Efter tre terminer har verksamheten blivit så populär att det finns en kö av herrar som vill delta. Kjell, trots sin entusiasm, har erkänt att han inte kan hantera fler grupper. Men tack vare samarbetet med Sensus och Rönnängs församling har de lyckats skapa en stabil grund för verksamheten. De har tillgång till en lokal, studiematerial och till och med nya matlagningsförkläden.

Utöver matlagning har gruppen även utvidgat sin repertoar till bakning. De bakar matbröd och fikabröd i alla former som sedan serveras på församlingens Café Lisa. Detta är ett tydligt exempel på hur verksamheten inte bara gynnar deltagarna, utan även bidrar till församlingens gemenskap.

"Matlagning för herrar" är mer än bara en aktivitet – det är en plats för gemenskap, lärande och bidragande till det större sammanhanget. Det är en berättelse om hur en idé kan förvandlas till en verksamhet som fyller ett behov och skapar positiva effekter för alla inblandade.