Bild: Sensus studieförbund

Mänskliga möten på Bok- och biblioteksmässan

1 oktober, 2019
  • Litteratur och skrivande
  • Hållbar utveckling

Sensus fanns på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg för att visa vad vårt folkbildningsarbete betyder för civilsamhället. Fokus i vår monter på Globala torget låg på mänskliga möten och vad det kan tänkas betyda för en hållbar utveckling.

Besökarna fick koppla samman världens stora utmaningar i form av fred, hållbarhet, inkludering och jämställdhet med sitt eget liv och att genom folkbildningen utveckla verktyg att påverka sitt sammanhang i positiv riktning. Ytterligare en monter var den vi hade tillsammans med Svenska kyrkan och Se Människan-scenen. Här erbjöd vi Samtal fortsätter, en möjlighet för besökaren att med ledning av en samtalsledare fördjupa och fortsätta samtalet tillsammans med andra.