Bild: Scandinav Bildbyrå

Många lär sig svenska i Spånga Kista kyrka

22 april, 2022
  • Ny i Sverige
  • Språk

Sedan 2016 har Svenska kyrkan i Spånga Kista församling tillsammans med Sensus Stockholm-Gotland erbjudit språk- och samhällsorienterande kurser. Deltagarna har varit både asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd och kursen har inneburit en mötesplats för att lära sig och öva svenska.

I Spånga Kista kyrka har deltagare från världens alla hörn samlats för att lära sig svenska från dag 1. För Gunilla Moshi, diakon i församlingen och initiativtagare till kurserna, har det varit en självklarhet att öppna upp kyrkans lokaler för detta ändamål. Sensus har kunnat bistå med arvoderade ledare, material och upplägg.

Vi har deltagare från bland annat Kongo, Afghanistan, Portugal och Syrien, en del kan inte läsa eller skriva, andra är utbildade akademiker men de har alla gemensamt att de är nyanlända hit till Sverige och behöver erbjudas en mötesplats där de kan lära sig och få öva svenska språket samt få en introduktion till det svenska samhället.

Deltagarna har strömmat till ofta genom rykten som spridits från mun till mun om verksamheten. Vi märker att det är en verksamhet som har stor betydelse för deltagarna, säger Gunilla Moshi, de är ofta väldigt glada över att hittat till den. Dels för att den ger dem förutsättningar att lära sig svenska direkt och därmed en chans att komma in i arbetslivet och det svenska samhället. Men mötesplatsen har även inneburit ett viktigt nätverksskapande och en gemenskap som en del av deltagarna uttryckt varit som att få en extra familj eller ett skyddsnät när de verkligen har behövt det som bäst, säger Gunilla Moshi.

Nu väntar vi bara på att flyktingar från Ukraina också ska hitta till oss, det tror vi att de kommer göra.