Månadens ledare - november

21 oktober, 2021
  • Demokrati och rättigheter

Månadens ledare i Sensus Stockholm-Gotland är Habira Majieva, cirkelledare i föreningen Abai.

I kazakiska föreningen Abai där Habira Majieva är aktiv som cirkelledare anordnas olika aktiviteter och studiecirklar. Habira minns tiden som ny i Sverige.

-När jag kom till Sverige kunde jag ingen svenska och ingen kunde heller mitt språk i den lilla by utanför Örnsköldsvik där jag först kom att bo när jag kom till Sverige. Det var svårt att kommunicera och enda sättet att göra sig förstådd var med hjälp av gester och genom att visa bilder. Språk som har varit mitt viktigaste verktyg som journalist i Kazakstan.

Habira vill möjliggöra för föreningens medlemmar att lära sig svenska och bidra till förståelse om hur det svenska samhället fungerar. Hon vill också visa på olika möjligheter att utvecklas.

Idag kommer unga från Centralasien (t.ex. Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan) till Sverige för att arbeta, berättar Habira. Få av dem har tid eller råd att lära sig svenska. Många blir förtvivlade när de inte kan uttrycka sig och inte själva kan inhämta information. Ungdomarna som kommer hit har inte alltid haft möjligheter till studier i sitt hemland då de har behövt hjälpa till med försörjning.

I studiecirkeln stöttar Habira Majieva ungdomarna som turas om att tillsammans med Habira leda samtalen under träffarna. Habira vill förmedla till deltagarna att alla kan vara ledare och varandras lärare. Habira stöttar ungdomarna när de vill genomföra olika aktiviteter och hjälper dem att organisera verksamheter.

Med sina nya kunskaper i svenska språket upplever många att de vågar ta för sig och testa nya saker. Vid studiecirkelträffarna och de föreläsningar som föreningen Abai anordnar pratar de om kritiskt tänkande, om vikten att själva söka kunskap och information för att vidga sina perspektiv i olika frågor. Genom att besöka bibliotek, museum och olika platser, samt delta i studiecirklar och på föreläsningar inspireras deltagarna att söka kunskap på svenska och sina modersmål.

På frågan om varifrån Habira får sin inspiration svarar hon glatt att det är från ungdomarna och deras förståelse för samtiden.

-I Sverige möts människor med olika kulturell bakgrund vilket berikar.

Under träffarna vill Habira förmedla till ungdomarna vilka möjligheter som finns och att det inte spelar någon roll var man bor.

-Jag vill förmedla att det är viktigt hur de mår, att de är trygga med vem de är och att de känner att de kan bidra i de sammanhang de är aktiva i. Ungdomarnas nyfikenhet, öppenhet och kunskapstörst ger hopp om framtiden. Du kan leva hela ditt liv utan att egentligen lära dig något nytt, men lär dig för att bli lycklig…

Text: Erika Pihl, verksamhetsutvecklare

Bli en ledare du också

Sensus har ca 14 000 ledare som gör ett fantastiskt jobb. Sensus ger pedagogiskt stöd, bland annat i form av metoder, material och resurser. Vill du också bli en cirkelledare? Vill du, dina vänner eller din förening lära er något nytt tillsammans? Då kan ni starta en studiecirkel.

Läs mer om vad Sensus erbjuder ledare

Läs mer om hur du startar en studiecirkel