Bild: Scandinav bildbyrå

Måltidsvän i Skara

17 maj, 2021
  • Livsfrågor

Att bryta ensamhet, samlas kring mat, äta tillsammans på uteservering eller tillaga mat tillsammans, var den enkla idén bakom projektet.

Skara kommun gjorde tillsammans med Sensus och övriga studieförbund projektet Måltidsvän under våren 2020. Att bryta ensamhet, samlas kring mat, äta tillsammans på uteservering eller tillaga mat tillsammans, var den enkla idén bakom projektet. Måltidsvännerna var volontärer och av ett 50-tal intresserade volontärer, genomgick ett 15-tal en volontärutbildning kring sina uppdrag som måltidsvänner genom Sensus Skövde. Corona hindrade att projektet genomfördes, men måltidsvännerna står fortfarande beredda och väntar på att finnas till hands när restriktionerna upphör.