Bild: Scandinav Bildbyrå

Lyckat resultat när personer som är nya i Sverige träffas digitalt

21 december, 2021
  • Digital delaktighet
  • Ny i Sverige

Sensus Östra Götaland bedriver sedan länge verksamhet för personer som är nya i Sverige. Men hur skulle vi fortsätta bedriva bra folkbildning i tider med pandemirestriktioner och för personer som även annars har begränsade möjligheter att ta sig från hemorten? Svaret var egentligen självklart. De flesta har tillgång till mobiltelefoner så det var via dem vi skulle träffas.

Sensus verksamhet inom särskilda folkbildningsinsatser vänder sig till människor som är på väg att hitta in i det svenska samhället. Inom ramen för Svenska från dag 1, Vardagssvenska och Tidiga insatser i asyl (TIA) får Sensus särskilda medel för att stärka kunskaper i svenska språket, om samhället och för att främja deltagande i samhällslivet. Målgrupperna är asylsökande i Sverige, samt personer som fått uppehållstillstånd och bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Att träffas är viktigt

Att träffas och utvecklas tillsammans i grupp är en viktig del i dessa satsningar, både för att lära sig svenska och för att ta del av samhällslivet. Tidigare har grupperna träffats fysiskt i närheten av Norrköping. Samtidigt vet vi att många av de personer som satsningarna vänder sig till är bosatta i mycket små orter där det inte finns vare sig skola, affär eller bra kommunikationer. Detta begränsar deras möjlighet till kontakt med samhället och möjligheten att ta sig till en fysisk plats för att kunna delta. Många är också ensamstående med barn och har även av den orsaken svårt att lämna hemmet.

Mobiltelefoner blev lösningen

Insikten om att många av rent praktiska skäl har svårt att delta samt de restriktioner som följde av pandemin gjorde att vi på Sensus stod inför nya utmaningar och helt enkelt var tvungna att tänka i nya banor.

Hur ska vi kunna bedriva folkbildning med deltagare som ännu inte kan så mycket svenska, ofta har liten eller ingen digital kunskap och begränsad tillgång till internet och digital utrustning? Svaret var egentligen självklart. De flesta har tillgång till mobiltelefoner så det var via dem vi skulle träffas.

Med stöd av särskilda folkbildningsinsatser köpte vi SIM-kort med surf som gällde under cirkelns gång och postade SIM-korten till deltagarna. Även studiematerial skickades med post och Zoomlänkar kommunicerades via WhatsApp. Våra ledare fick gå lärtillfällen om digital pedagogik som anordnades internt i Sensus.

Fler kunde delta

Resultatet av de nya digitala cirklarna blev bättre än vi kunnat förutspå. Tack vare digitaliseringen fick vi en mycket större geografisk spridning. Människor kunde delta trots svårigheter att ta sig från sin hemort. Många fler ensamstående kvinnor fick också möjlighet att vara med eftersom de kunde delta hemifrån. Så trots den speciella tid vi gått igenom, har nya möjligheter öppnats för fler som inte tidigare har kunnat ta del av vår verksamhet.

Röster från verksamheten
Digitala lektioner är jätte, jättebra för mig för att jag bor jättelångt från Norrköping och skulle aldrig kunna delta fysiskt.

Francine