Livsberättargrupper ökar livskvaliteten hos äldre

4 oktober, 2021
  • Samtal om livet

Sedan hösten 2021 utbildar Sensus ledare för att hålla i livsberättargrupper. Syftet med samtalsgrupperna är att ge deltagarna ökad självmedkänsla, ökad livslust och gemenskap. Förhoppningen är att grupperna ska leda till nya vänskaper och att ensamhet på så sätt bryts.

Livsberättargrupper är ett koncept där man under 10 träffar går igenom livets olika perioder; barndomen, ungdomen, vuxentiden och pensionstiden. Under varje träff får deltagarna berätta sina berättelser och bli lyssnade på utan att någon avbryter.

Under sensommaren och hösten 2021 deltog 44 ledare i ledarutbildningar i Luleå, Piteå, Stockholm och Malmö. De blivande ledarna fick en bred bild av vad det innebär att vara äldre och en genomgång av konceptet Livsberättargrupper. De fick även öva sig på att vara ledare och information som rustar dem i uppdraget, om till exempel existentiell hälsa, och om samtidens syn på äldre och åldrande.

Existentiell hälsa handlar om att känna mening i livet. Sensus har lång erfarenhet av att arbeta med existentiella frågor. Utbildningarnas upplägg är studiecirkelns, och innehållet utgår från deltagarnas egna erfarenheter.

De på Sensus som har ansvarat för sommarens och höstens utbildningar är Maria Renberg (Luleå), Annika Strådahl (Stockholm) och Pernilla Agardh (Malmö). De är alla tre överens om att det har varit berikande och utvecklande att vara med i utbildningsprocessen och träffa alla engagerade blivande ledare.

-Ledarutbildningsdagarna har varit mycket lärorika. Vi har haft aktiva och peppade ledare, säger Maria Renberg.

Pernilla Agardh fortsätter:

-Jag känner mig stolt över att få vara med och hjälpa nya ledare att komma igång med grupper.

I höst startar många nyutbildade ledare livsberättargrupper runt om i landet. Sensus kommer att finnas som stöd för ledarna.

-Vår ambition är att även ordna nätverksträffar för ledarna, säger Annika Strådahl.

Nätverksträffarna ska ge ledarna en möjlighet att dela erfarenheter med varandra, allt från att planera, annonsera och rekrytera till själva genomförandet av grupperna.

Text: Maria Renberg, verksamhetsutvecklare Luleå

Jag känner mig stolt över att få vara med och hjälpa nya ledare att komma igång med grupper.

Pernilla Agardh

Verksamhetsutvecklare, Sensus Malmö

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.