Livsberättargrupper för att motverka ensamhet för äldre

16 december, 2022
  • Livsfrågor

I Göteborg anordnar Sensus en ledarutbildning som riktar sig till personer som vill leda Livsberättargrupper.

Syftet med livsberättargrupper är att lindra den ofrivilliga ensamheten genom att erbjuda äldre personer (åldern 65+) gemenskap, ökad livslust och självkänsla. Grupperna som består av 6-8 deltagare träffas en gång i veckan och efter avslutad ledarutbildning kan deltagarna med ytterligare en ledare/volontär hålla i en grupp.

Närmare 60 personer har gått utbildningen. Deltagarna kommer från hela Västra Sverige och själva utbildningen görs i Göteborg. Många av deltagarna är diakoner, präster och volontärer inom Svenska kyrkan, men det är även ett antal aktivitetssamordnare och äldrepedagoger från olika kommuner som har gått utbildningen.

Utbildningen är två dagar och den bygger helt och hållet på en metod som har tagits fram under ett stort forskningsprojekt, just kring äldres hälsa. Att få träffa andra, få berätta och bli lyssnad på och få höra andras berättelser, det gör gott för själen. Livsberättargrupper vill ge hopp, mening och sammanhang.

Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang som kan öppna upp för att dela med sig av minnen, tankar och känslor med fokus på existentiella frågor. Varje träff har ett tema som man pratar och diskuterar utifrån. Det kan handla om barndom, uppväxt, vuxenliv eller en händelse som betytt särskilt mycket. I samtalen används också musik, avslappning och foton för att öppna upp för tankar och känslor.

Det pågår ett flertal samtalsgrupper ute i församlingar och kommuner i Västra Sverige. Under våren 2023 blir det ytterligare en utbildning i Göteborg. Det handlar om att lära ut metoder som faktiskt kan förändra folkhälsan.